Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Skola på dagen – härbärge på natten

UGANDA. Två skolor i Kisima, Unganda, har drabbats av allvarliga hälsoproblem. Överallt i klassrummen och på skolgårdarna ligger det använda kondomer. Skolorna används av invånarna som härbärgen på natten.