INRIKES. Sex tidningar som totalt gjort tio publiceringar under #MeToo-härvan fälls nu av Pressens opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Pressens opinionsnämnd (PON) fäller nu sex tidningar efter publiceringar under fjolårets #MeToo-hysteri. PON prövade totalt elva publiceringar med koppling till #MeToo, där det nu visar sig att tidningarna i tio fall har brutit mot så kallad god publicistisk sed.

Majoriteten av fällningarna gäller främst Expressen men även Svenska Dagbladet fälls samt Dagens Nyheter, Aftonbladet, Arbetaren och Hänt i Veckan.

Aftonbladets ställföreträdande ansvarige utgivare Lena Melin fälls bland annat för en artikel om den nyligen frikände ”Äntligen hemma”-profilen  Martin Timell.

— Jag anser att den publicitetsskada som Martin Timell har åsamkats inte uppstod vid Aftonbladets publicering utan långt tidigare. Vi var sist av alla med att namnge honom. Men jag respekterar självfallet opinionsnämndens beslut, säger Melin.

Enligt pressombudsmannen Ola Sigvardsson begicks ”en rad pressetiska övertramp” som på ett oförsvarligt sätt anses ha skadat enskilda personer i och med dessa uthängningar.

”Elva anmälningar. Tio fällningar. Ett mycket ovanligt utfall. Sett över ett år brukar de drygt 500 anmälningar PO får in, leda till cirka 35 fällningar i PON. Särskilt anmärkningsvärt är att fällningarna i de nu aktuella ärendena i flera fall gäller högprofilerade publiceringar, som gjorts efter en omfattande research av tidningarna”, skriver Sigvardson i en debattartikel i DN.

Sigvardsson uppger även att tidningarna alltför lättvindigt valt att publicera namn, även om det inte funnits någon fällande dom. Vidare säger han att publicitetsskadan efter uthängningarna varit ”oförsvarlig” och att han hoppas på att fällningarna nu ska hjälpa till att ”återskapa förtroende för pressen”.

Källor:
Metoo-publiceringar fälls av PON
DN Debatt. ”Därför fälls tidningar för tio metoo-publiceringar”


  • Publicerad:
    2018-06-25 18:25