USA. I Times artikel skryter demokrater som jobbat bakom kulisserna hur de ändrade reglerna för presidentvalet i USA 2020. Detta gjorde de med hjälp av teknikjättarna och storfinansen.

Skärmbild Instagram De sociala plattformarna censurerar #StopTheSteal

I en artikel erkänner Time hur demokrater, storfinansen och teknikjättarna ändrade på spelreglerna inför det amerikanska valet år 2020. Time har infallsvinkeln att detta var något bra för det ”räddade” den amerikanska demokratin ifrån president Donald Trump.

In a way, Trump was right.

There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an informal alliance between left-wing activists and business titans.

Tidningen skriver att storfinansen inte ville ha några upploppsliknande scenarion dagarna efter röstningen och arbetade då tillsammans med de amerikanska facken för att förhindra ett scenario där ingen trodde på valresultatet. Valresultatet är något som många republikaner fortfarande inte tror på men teknikjättarna har skött censureringen på deras plattformar när det kommer till människor som många gånger konstruktivt ifrågasätter valutgången. Tidningen påstår att alla dessa människor med demokratisk anknytning inte brydde sig om Donald Trump skulle bli vinnaren av valet utan endast att så många som möjligt skulle få rösta under valet.

Tidningen skriver att den här entitetens arbete rörde alla aspekter av valet. De fick amerikanska delstater att ändra sina röstningsprocedurer, skaffade hundratals miljoner dollar i finansiering både genom publika medel och privata. Fick människor att rösta genom brev för första gången och rekryterade rösträknare. Entiteten arbetade också för att teknikjättarna skulle samarbeta för att ta bort just Donald Trumps konspirationsteorier på deras plattformar.

I entiteten fanns det även republikaner som samarbetade med demokraterna. En av dessa var Zach Wamp.

“The untold story of the election is the thousands of people of both parties who accomplished the triumph of American democracy at its very foundation,” says Norm Eisen, a prominent lawyer and former Obama Administration official who recruited Republicans and Democrats to the board of the Voter Protection Program.

Norm Eisen är en judisk advokat som jobbat för judisk makt organisationen Anti-Defamation Leauge. Ian Bassin som är demokrat och ledare för organisationen Protect Democracy säger att ”varje försök att påverka valet från dess rätta utgång misslyckades”. Ian Bassin är likt Eisen jude.

Bassin fortsätter med att säga att demokrati är ingen magi som fungerar av sig självt. Tidningen Time medger att ljusskygga entiteten medvetet höll sig undanskymda från de amerikanska väljarna. De hävdar att de inte riggade valet genom att arbeta så utan att de förstärkte demokratin genom deras arbete. Först nu efter valet kommer de ut och vill bli tackade för sitt arbete.

That’s why the participants want the secret history of the 2020 election told, even though it sounds like a paranoid fever dream–a well-funded cabal of powerful people, ranging across industries and ideologies, working together behind the scenes to influence perceptions, change rules and laws, steer media coverage and control the flow of information. They were not rigging the election; they were fortifying it. And they believe the public needs to understand the system’s fragility in order to ensure that democracy in America endures.

Tidningen tar inte upp det faktum att bara genom att arbeta med sådana här stora förändringar medvetet bakom kulisserna utan allmänhetens insyn. Att folket själva inte får bedöma om de vill ha det så visar upp deras fientlighet mot den demokratin.

Arkitekten Mike Podhorzer

Tidningen kallar Mike Podhorzer för arkitekten när det gäller skapandet av entiteten. Det är osäkert om Mike Podhorzer är jude men efternamnet Podhorzer används av judar. Podhorzer är politisk chef för AFL-CIO som är USA:s största federation av fackförbund. När Trump vann 2016 blev Podhorzer orolig och började analysera varför människor från fackförbunden hade röstat på Trump och ett år innan valet 2020 så börjar han bli orolig över utgången. Märk väl att han anser att Trump (republikanerna) är den som korrumperar röstprocedurerna i swingstater.

“But, we are not prepared for the two most likely outcomes”–Trump losing and refusing to concede, and Trump winning the Electoral College (despite losing the popular vote) by corrupting the voting process in key states. “We desperately need to systematically ‘red-team’ this election so that we can anticipate and plan for the worst we know will be coming our way.”

Corona ställde till problem. Eftersom människor inte ville rösta i vallokalerna så förespråkade Podhorzer och andra att man skulle vara tvungen att utöka möjligheterna för poströstning i de olika delstaterna. Podhorzer började då arbeta med att organisera stora delar av de amerikanska liberala krafter för att samarbeta tillsammans för att få utökade resurser under valet. Dessa fick också stöd av republikaner som ogillade Trumps retorik om demokrati.

Resurserna skulle gå till personal, skyddsutrustning för valarbetare, röstsedlar, informationsblad hur man röstade och mer.

Liberala krafter ville också att valadministratörer fick mer finansiellt stöd. Leadership Conference on Civil and Human Rights arbetade för att den amerikanska kongressen skulle godkänna ytterligare finansiering. Den organisationen styrs av judinnan Judith Lichtman. Vanita Gupta har varit VD och president för organisationen, mer om denna indiska längre fram i texten.

Kongressen godkände en del pengar, 400 miljoner dollar, men de liberala krafterna ville ha mer. Stiftelsen Chan Zuckerberg donerade nästan en lika stor summa. 300 miljoner dollar fick valtjänstemännen av stiftelsen. Mark Zuckerberg är juden som kontrollerar Facebook. 2 500 av valtjänstemännen fick ersättning från privata aktörer för deras arbete. Tidningen skriver inte ut vem eller vilka som delade ut dessa privata pengar till valtjänstemännen.

Entiteten och Amber McReynolds tittade på hur de skulle kunna underlätta för människor att poströsta. Hon är medlem i organisationen National Vote at Home Institute. Denna organisation skapades efter Trumps valvinst 2016 av demokraten Phil Keisling, han har varit styrelseordförande för organisationen till alldeles nyligen.

Då poströstning främst gynnar demokrater var det av vikt att konceptet spred sig. Gruppen hjälpte både republikaner och demokrater i syfte att fler människor skulle rösta. De hjälpte i totalt 37 delstater och i Washington D.C. I swingstaterna skickades det ut 15 miljoner röstansökningar under perioden september och oktober.

Teknikjättarna stryper yttrandefriheten

Demokraterna ansåg att en del av det som postades på internet var falskt och kunde påverka valet. Med tanke på deras politiska åskådning så ansåg de att felaktigheterna framfördes främst av Trump och republikanerna. Laura Quinn, en långtida arbetare för demokraterna och demokratiska presidenter ansåg att det bästa sättet att bemöta falska rykten och felaktiga påstående var inte att debattera med de som framförde dem utan att bannlysa dem. Quinn startade upp organisationen Catalist med Patricia Bauman som kommer från en judisk släkt. På hemsidan kan man läsa att de angriper data som kan bevara ”rasism” eller andra sociala skadligheter.

Confronting the ways in which data and analysis can perpetuate racism and other social harms, and continually assessing our own data and products to identify, eliminate and reverse those harms.

I november 2019 bjöd Zuckerberg hem nio ledare för medborgerliga rättigheter till middag. Dessa ville att Facebook skulle plocka bort vad de själva ansåg vara falsk information under valet. Enligt Vanita Gupta som deltog på middagen fick de fram budskapet till Zuckerberg som lovade att arbeta mer med deras egna uppsatta regler som stryper yttrandefriheten. Likadant var det med Twitters VD Jack Dorsey och andra teknikjättar som Gupta också träffade.

Sedan valvinsten har Joe Biden nominerat Vanita Gupta till att bli Associate Attorney General vilket är den tredje högsta positionen i det amerikanska justitiedepartementet.

Podherzer och BLM

Demokratiska organisationer planerade även för att demonstrera på gatorna om de ansåg att Trump försökte stjäla valet. Mycket av den organiseringen hade uppstått  efter att George Floyd avled i maj 2020 och de tillhörde Podhorzers nätverk.

The racial-justice uprising sparked by George Floyd’s killing in May was not primarily a political movement. The organizers who helped lead it wanted to harness its momentum for the election without allowing it to be co-opted by politicians. Many of those organizers were part of Podhorzer’s network, from the activists in battleground states who partnered with the Democracy Defense Coalition to organizations with leading roles in the Movement for Black Lives.

I svarta områden i USA arbetade dessa organisatörer med att skapa en gatufest under valdagen för att locka svarta att rösta och rekryterade svarta valarbetare så att röstlokalerna kunde fortsätta vara öppna.

En vecka innan valet kontaktades Podhorzer av U.S. Chamber of Commerce som är en lobbyorganisation för affärs- och handelsorganisationer. VD är Thomas Donohue och Suzanne P. Clark. De var inte redo att kämpa emot demokraterna vilket gjorde dem rädda för att samma förstörelse som skett under sommaren efter Floyd skulle ske igen. Därför gick de tillsammans med Podhorzer ut med flera meddelanden. Ett meddelande var att folket skulle ge valräkningen tid och att folket skulle lita på systemet.

“We call on the media, the candidates and the American people to exercise patience with the process and trust in our system, even if it requires more time than usual.”

Under valnatten ledde Trump eftersom alla poströster inte räknats detta gjorde många demokratiska strateger oroliga, de ville skicka ut organiserade demokrater på gatorna för att samla sina sympatisörer mot Trump. Podherzer var säker på att demokraterna skulle vinna när alla röster räknats och uppmanade därför dem att hålla sig lugna och inte skicka ut människorna på gatan. Strategerna var även rädda för att detta skulle leda till våldsamheter, något som de trodde att Trump skulle utnyttja under valnatten. Därför sågs ingen stora konfrontationer mellan Proud Boys och ANTIFA på gatorna under valet.

Men arbetet för Podhorzer var inte slut, han och demokraterna skulle behöva vinna rösträkningen och elektorerna. Bassin förklarar hur han och andra arbetade med att skapa opinion i tidningarna och genom gatuaktivism. Efter valet arbetade dessa med teknikjättarna för att ingen skulle ifrågasätta resultatet trots att demokraterna själva sa i flera år att Ryssland påverkade valet i en sådan omfattning att Trump vann 2016. Något som senare bevisade sig vara falskt.


  • Publicerad:
    2021-02-05 16:16