POLEN. I lördags slöt tiotusentals polacker upp och bildade en mänsklig kedja runt om Polens gränser som en markering mot islamiseringen av Europa.

I lördags samlades tiotusentals polska katoliker och bildade en mänsklig kedja längs med landets gränser. Detta samtidigt som de bad för att Gud skulle rädda Polen, världen och övriga Europa från hot. Människor bussades från hundratals kyrkor i landet till olika punkter längs den polska gränsen, bland annat till stränderna vid Östersjön, till städer och ute på fält. Där stod de sedan uppradade i långa rader och bildade mänskliga kedjor för att visa sitt missnöje mot massinvandringen.

— Vi kommer till Polens gränser för att be för polackerna och för hela världen, sa en deltagande kvinna till BBC.

Samtidigt i staden Krakow hade ärkebiskopen Marek Jedraszewski anordnat en mässa där han uppmanade troende att be tillsammans. I bönen bad de bland annat om att alla europeiska länder skulle komma till insikt att Europa måste återgå till sina kristna rötter igen så att Europa i framtiden förblir just Europa.

Den storartade manifestationen ägde också rum den 7 oktober, då detta är det datum då katolikerna firar ”Vår fru av Rosenkransen”. Högtidsdagen firas på grund av minnet av de kristnas seger över det Ottomanska riket i slaget vid Lepanto i Grekland den 7 oktober 1571. Slaget ska ha varit avgörande i kampen mellan kristendom och islam, eftersom att det ledde till att ”den kristna flottan besegrade den muslimska armadan och därmed räddade Europa från islamisering”.

Polen är ett av de länder som starkt motsätter sig EU:s krav om att öppna sina landsgränser för att sakta men säkert delta i det pågående folkutbytet i Europa.

Källor:
Poland: A Million Christians to Pray Rosary Commemorating Historical Defeat of Islam
Poland Catholics hold controversial prayer day on borders


  • Publicerad:
    2017-10-11 13:10