INRIKES 150 000 kronor blev kostnaden för en vaginamålning på ett byggplank runt Västlänken i Göteborg.

Att Trafikverkets budget kan vara för hög går att misstänka när det nu kommer fram att myndigheten spenderat hela 150 000 kronor på en vaginamålning på ett byggplank vid Västlänken i Göteborg.

Det så kallade konstverket, målat av Carolina Falkholt, går under namnet ”God giving a fuck” och beskrivs på Trafikverkets webbsida enligt följande:

En vagina som portal, en öppning och möjlighet, går långt tillbaka i konsthistorien. Fertilitetsfigurer i lera har hittats i samband med arkeologiska platser från människans gryning och så där har det hållit på. I Carolina Falkholts målning är kroppen reducerad till endast två långa ben och en vagina, som en horisont tecknad i vågrät linje: himlen däruppe och jorden nedanför.

Verket blev kort efter färdigställandet övermålat av delar av allmänheten.