USA Under läsåret 2021 – 2022 skedde inte mindre än 188 skolskjutningar i USA. Detta är en fördubbling av detta förra läsåret som också var ett rekordår.

Det amerikanska utbildningsdepartementets statistikavdelning National Center for Education Statistics (NCES) har publicerat en rapport om brott och säkerhet inom skolväsendet för läsåret 2021 – 2022. Rapporten visar att antalet skolskjutningar under läsåret har fördubblats från läsåret innan, som dessutom var ett rekordår med 93 skolskjutningar

Inte mindre än 188 skolskjutningar skedde över hela landet föregående läsår, varav 57 ledde till minst ett dödsfall.

Siffrorna kan jämföras med hur det såg ut för ett decennium sedan: 2011 – 2012 rapporterades endast 14 skolskjutningar över hela USA, varav fem med dödsfall, och under läsåren innan 17 respektive 11 skolskjutningar – en ökning med över tusen procent på bara tio år. Enligt NCES:s statistik är framförallt efter läsåret 2015 – 2016 som antalet skolskjutningar ökat i rasande fart.

Statistik som visar antalet skolskjutningar i USA per läsår sedan år 2000.