INTERNET. Enligt en nyligen genomförd undersökning har vita nationalisters närvaro på sociala medier i USA ökat lavinartat. Bland annat har Twitter-användare som identifierar sig som vita nationalister eller liknande ökat med över 600 procent sedan 2012.

lady-fash

Forskaren J.M BergerGeorge Washington University i USA har gjort en undersökning om hur olika ”extremistgruppers” närvaro på sociala medier har förändrats över tid.

Rapporten har fått det något smaklösa namnet ”Nazis vs. IS on Twitter: A Comparative Study of White Nationalist and ISIS Online Social Media Networks” och precis som namnet antyder är den underliggande tonen i texten skriven för att försöka sammankoppla vita nationalister med terrorism.

Faktum är att man till och med motiverar det genom att hävda att nationalsocialister, eller ”neo-nazis” som man väljer att benämna grupperna, också är ”terrorister”, fast på Internet. Berger tycker tydligen att påstådda ”trollarméer” och ”näthat” är att jämföra med terrordåd, massavrättningar, folkmord och våldtäkter. Jämförelsen haltar dock då han trots detta tvingas medge att nationalisternas tweets till stor del handlar om uppvaknande och medvetenhet medan IS mer handlar om rekrytering och uppmaning till terrordåd, något som deras anhängare också följer upp med handling.

Nationalisternas aktiviteter på sociala medier handlar således om ett informationskrig medan IS motstarande användning av bland annat Twitter bara är en del av den kampanj av våld och terror som terrorsekten för i stora delar av världen.

isis-iraq

Terrorsekten IS härjningar i Mellanöstern är att jämföra nationalistisk aktivitet på Twitter enligt en forskare på George Washington University.

Men framförallt trycker man på det faktum att Islamiska staten ofta har beskrivits som skickliga på att visa sin närvaro, sprida propaganda och rekrytera via sociala medier, men att deras aktiviteter på Internet idag trots detta bleknar i jämförelse med vita nationalisters.

Den tydligaste trenden är således att dessa grupper som Berger beskriver som ”white nationalists” och ”neo-nazis”, främst National Socialist Movement och American Nazi Party, har klivit fram och börjat dominera framförallt Twitter allt mer. 2012 hade dessa konton ungefär 3 500 följare medan man under 2016 har så många som över 25 000 personer, en ökning på över 600 procent. Faktum är att vita nationalister har gått om ISIS på alla punkter man undersökt, även antal konton och och tweets per dag.

I samband med undersökningen tog Berger fram en databas över nationalistiska twitterkonton. Detta gjorde han i samarbete med Anti Defarmation Leage (ADL), en av världens ledande judisk-makt organisationer, vars tidigare ”undersökningar” bland annat har kommit fram till att det finns över en miljard antisemiter i världen.

Intressant i sammanhanget är dock att Berger inte tycks ha bemödat sig om att skapa en liknande databas över IS-konton. Kanske var inte ADL lika intresserade av att gå på djupet och kartlägga strukturer kring en organisation vars främsta mål tycks vara att kriga mot Israels fiender och som genom sina härjningar i Levanten tömmer sionisternas framtida Eretz Yisrael Hashlemah (Stor-Israel) på icke-judiska människor? Nyligen erkände till och med en judisk professor att det är i Israels intressen att IS får fortsätta sina terrorkampanjer i området.

Framtidens Israel ifall sionisterna hos ADL får bestämma.

Framtidens Israel ifall sionisterna hos ADL får bestämma.

Nationalisternas överrepresentation bygger delvis på att Twitter uppmanar användare att anmäla konton som uppmuntrar terrorism. Dagar efter framtagandet av antalet nationalistiska twitterkonton och IS-konton kunde man se att endast sju nationalistiska konton stängts ner, jämfört med runt 1 100 IS-kopplade konton. Trots att Berger alltså anser att vita nationalister sysslar med terrorism på nätet tycks inte nationalistiska Twitterkonton stängas ner på samma grunder som IS-konton, något som man kan tänka sig att Berger och hans likar vill ändra på genom att med artikeln sätta press på Twitter.

Andra intressanta saker som framkom i studien kring vita nationalisters twittrande är att den största ökningen av deras aktivitet skedde efter 2014 och att de näst vanligaste hashtagens var sådana som rör den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump, och som endast toppades av hashtagen ”#whitegenocide”.

När det gäller delad media bland amerikanska nationalister var Dennis Wises berömda dokumentär om Adolf Hitler från 2013, ”The greatest story never told”, den mest populära.

Dennis Wise dokumentär om Adolf Hitler har delats flitigt i USA.

Dennis Wise dokumentär om Adolf Hitler har delats flitigt i USA.

Vidare kunde man se att de nationalistiska kontona använde sig av kritik mot populärkultur som bioaktuella filmer, till exempel Star Wars: The Force Awakens, som man anklagade för att vara anti-vit. Detta för att skapa uppmärksamhet från den etablerade median och på så sätt locka nya sympatisörer, vilket man också tycks ha lyckats med.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att vit nationalism är på frammarsch i USA, åtminstone på nätet. Än mer positivt är att grupper som bekänner sig till nationalsocialismen tycks ha utvecklat sig till en betydande kraft inom den nationella rörelsen i USA och att det ofta är liknande metoder som Nordfront använder sig av som verkar vara framgångsrika även för dem, såsom att tala klarspråk om det folkmord som faktiskt pågår mot vita och att det är en kampanj som inte bara förs politiskt utan även ekonomiskt, kulturellt och biologiskt.

Nationalisterna tycks också ha känt sig stärkta av ”The greatest story never told”, en dokumentär som sedan tidigare även kommer med Nordfronts varma rekommendationer, vilket vi tolkar som ett bevis på att Adolf Hitler fortfarande har en otrolig förmåga när det kommer till att inspirera människor att stå upp för sitt folk samt att kämpa mot onda och lögnaktiga krafter.

Trumps intåg i USA:s politiska charader och hans väg till att bli Republikanernas presidentkandidat tycks också ha ett samband med den positiva utvecklingen. Är det Trumps framgångar som gett nationalisterna på Twitter vind i seglen genom sina i sammanhanget spektakulära utspel och flirtar med nationalistisk retorik? Eller är det istället nationalisternas frammarsch på nätet som bidragit till Trumps framgångar? Frågorna har inget definitivt svar, men slutsatsen man kan dra är att det åtminstone finns en tydlig korrelation mellan de båda.

Artikeltext: Simon Holmqvist och Nils Svensson.

Källor:
White nationalist movement growing much faster than Isis on Twitter, study finds
Visionen om ”Stor-Israel”
Nazis vs. ISIS on Twitter: A Comparative Study of White Nationalist and ISIS Online Social Media Networks (PDF)


  • Publicerad:
    2016-09-11 11:20