SIONISM. USA klagar på Kroatien i sin senaste rapport över religionsfriheten i världen. Medborgarna i Kroatien sägs i rapporten glorifiera Ustasjaregeringen under andra världskriget, de förringar eller förnekar att det har funnits någon förintelse på judar, och myndigheterna i landet är dåliga på att kompensera judar för förlorad egendom till följd av kriget.

Bild: Några av de detaljer på plaketten i Novska som den judiska makten i Kroatien hatar (kollage).

Det amerikanska utrikesdepartementet släpper varje år en rapport baserad på information som insamlats från regeringstjänstemän, frivilligorganisationer, kyrkorepresentanter, akademiska institutioner och massmedia.

Avsnittet om Kroatien behandlar en rad händelser under 2017 som sägs ha glorifierat Ustasjaregeringen och förintelseförnekande. Det gäller allt från uppsättandet av en plakett i Jasenovac till nationalistiskt färgade politiska möten i Zagreb och en rockkonsert i Slunj. I rapporten står bland annat:

”Några judiska församlingsledare säger att det förekom incidenter av betydande historisk revisionism och en nedtoning av landets roll i förintelsen, och de uttryckte missnöje med hur den kroatiska regeringen har hanterat anmälningar mot antisemitism, som uppförandet av en plakett vid Jasenovac.”

En stor del av rapporten upptas av den officiella manifestationen för offer i Jasenovaclägret under andra världskriget. För andra året i rad meddelade judiska ledare att de inte tänkte delta i den officiella ceremonin utan hålla egna manifestationer. Några ortodoxa kristna ledare från Serbien aviserade samma sak. I rapporten står även:

”Församlingsledarna uttryckte missnöje med regeringens bristande gensvar på att en veteranorganisationens uppförande av en plakett som bär ustasja-erans hälsning Za Dom Spremni (För fosterlandet, Redo! ZDS) nära lägrets plats.”

Efter judarnas bojkott sade Kroatiens premiärminister Andrej Plenković att han ångrade uppsättandet av plaketten och att det var ”en ständigt angelägen uppgift för regeringen att utveckla ett tolerant och demokratiskt samhälle”

I september 2017, knappt ett år efter uppförandet av plaketten, och efter att den ett flertal gånger hade blivit utsatt för vandalism fördömde både Plenković och landets president Kolinda Grabar-Kitarović plaketten, och regeringen flyttade den därför till en kyrkogård för veteraner i den närliggande staden Novska. ”Regeringen fattade inget beslut i frågan om den kontroversiella utasjahälsningen är laglig eller ej”, står det i rapporten.

I februari 2017 genomförde det ”utomparlamentariska högerextrema” partiet A-HSP (Autohtona-Hrvatska stranka prav) en demonstration i Zagreb under vilken medlemmar i partiet viftade med flaggor med inofficiella sigill som associerar till den fascistiska Ustasjarörelsen, rapporterar utrikesdepartementet. Demonstrationståget som bestod av ungefär 30 deltagare hade också en A-HSP partiflagga som pryddes av den omtalade ustasjahälsningen.

Vidare omnämner rapporten att rocksångaren Marko Perković Thompson ledde pro-ustasjasånger under en konsert i Sinj för att fira landets Seger- och Hemlandsdag. För detta anmälde polisen honom för störande av allmän ordning men han frikändes eftersom rätten ansåg att han inte sjöng sångerna för att sprida hat beroende på nationalitet eller religion.

Rapporten behandlar också arbetet som pågår för att utkräva ”skadestånd” till judar i form av synagogor, judiska kulturcentra, begravningsplatser, privat egendom och inrättandet av formella möjligheter för överlevare och anhöriga att rikta anspråkskrav på ekonomisk kompensation. För närvarande tillåter inte lagen medborgare vilkas egendom konfiskerades under den så kallade ”förintelseeran” att söka kompensation eller skadestånd, eftersom krigsåren 1941-45 är undantagna från sådana möjligheter. Lagen tillåter heller inte längre icke-medborgare i Kroatien att göra sådana anspråk. Deadline för judar utan icke-kroatiskt medborgarskap var år 2003. Denna rättighet har inte förnyats, understryker rapporten.

Källa:
Total Croatia News: US Warns about Ustasha Glorification and Holocaust Denial


  • Publicerad:
    2018-06-05 17:10