VETENSKAP. Ny forskning visar att vi omedvetet väljer vänner vars DNA-uppsättning är lik vår egen. Detta beteende tror man kan ha haft stor betydelse för människans evolution.

dna

Forskare som är involverade i ett projekt vid namn Framingham Heart Study har upptäckt att personer som är vänner, utan att vara släkt, i regel har DNA-uppsättningar som liknar varandras. Likheten är jämförbar med den man har med en farfars farfar eller en fjärde kusin.

Då undersökningen gjordes inom en rasligt homogen grupp av vita människor har forskarna dragit slutsatsen att människan inte bara är unik i utvecklandet av vänskapsband men att hon också söker bilda dessa band med andra inom sin art som liknar henne.

Bakgrunden till studien var att forskarna ville erbjuda en ”genomgripande evolutionär beskrivning av vänskapens ursprung och betydelse” och man menar nu att människans selektivitet vad gäller vänner kan ha haft en ansenlig betydelse för evolutionen.

Sociologen Nicholas Christakis från Yale förklarar teorin så här:

— Föreställ dig att du är den första personen på planeten som utvecklar förmågan att tala. Tror du att den mutationen skulle främja din darwinistiska evolution? Nej, för du skulle inte ha någon att tala med.

Fördelen med att tala finns bara där så länge du har någon annan att tala med och därför är det fördelaktigt för människan ur ett evolutionärt perspektiv att omge sig med människor som liknar en själv rent genetiskt.

Källa:
Friends Have More DNA in Common than Strangers


  • Publicerad:
    2017-01-04 19:30