Vill du läsa en tidning som ägnar sig åt enbart objektiva historiska artiklar? Då kan du glömma Världens historia.

Den populära tidningen Världens historia har nu blandat sig i en politisk diskussion om revisionism. Artikeln ”Förnekarna har medvind på nätet” är allt annat än objektiv utan är snarare avsedd att indoktrinera läsarna.

Tidningen förfasar sig inledningsvis över att revisionistisk forskning börjat få genomslag i samhället. Detta ”trots att Förintelsen [med stort F, reds. Anm.] har bekräftats av tusentals vittnesmål och officiella dokument”.

Tidningen skriver:

”Sedan Rassiniers bok kom har konspirationsteorierna bara vuxit sig starkare och starkare. Överallt på Internet florerar myter som försöker förneka nazisternas massmord. Konspirationsteorierna kan se övertygande ut men i praktiken strider de mot alla vetenskapliga och historiska fakta.”

Tidningen menar vidare att när revisionisterna i högre utsträckning började använda sig av fotnoter och källhänvisningar i sina böcker så skedde detta inte på grund av ärlighet gentemot läsaren utan på grund av list:

”I början var det bara de mest fanatiska, eller godtrogna, som lyssnade till förnekarna, men i mitten av 1970-talet började anhängarna ändra stil. Den nya tidens förnekare använde sig av ett akademiskt sätt att skriva med fotnoter och ­hänvisningar till erkända forskare och institutioner.”

Men det går att känna igen ”förnekarna”, menar författaren till artikeln:

”På det ständigt växande Internet har förnekarna fått allt större möjligheter att sprida sina teorier på mängder av webbsidor. Men sidorna bär alltid förnekarnas kännetecken: detaljer som ryckts ur sitt sammanhang för att ge ett till synes självklart stöd åt falska myter.” 

Den som vill veta hur det kan se när detaljer rycks ur sitt sammanhang kan läsa de svar som Världens historia ger till olika påståenden under det tema som artikeln ”Förnekarna har medvind på nätet” är en del av. Exempelvis använder sig Världens historia av lösryckta citat om ”den slutgiltiga lösningen” utan att specificera vad denna lösning egentligen handlade om eller vad som stod i de faktiska mötesprotokollen.

Världens historia ägs av den judiska familjen Bonnier.

Relaterat artikel:

Förnekarna har medvind på nätet

Rekommenderad läsning:

Dog verkligen sex miljoner?

 


  • Publicerad:
    2012-09-19 23:51