INTERNET. I en debattartikel skriver Facebookbossen Mark Zuckerberg att han önskar ser mer statlig yttrandefrihetsbegränsning på Facebook. ”Vi har fått för mycket frihet”, beklagar han sig.

Mark Zuckerberg.

Juden Mark Zuckerberg, som grundade och leder sociala medier-jätten Facebook, anser att den amerikanska regeringen behöver göra mer för att begränsa yttrandefriheten på hans tjänst. Detta skriver han i en debattartikel i Washington Post.

”Jag tror att vi behöver se en mer aktiv roll för regeringar och andra tillsynsmyndigheter. Genom att uppdatera reglerna för Internet kan vi bevara det som är bäst med det – friheten för människor att uttrycka sig och för entrepenörer att skapa nya saker – samtidigt som man skyddar samhället från mer omfattande skada”, skriver Zuckerberg.

Det är framförallt på fyra punkter där Zuckerberg vill att regeringar ska reglera Facebook: Skadligt innehåll, valintegritet, personintegritet och dataflyttbarhet, det vill säga rätten att kunna kräva att få ut alla sina personuppgifter från en tjänst i ett allmänt tillgängligt format.

Zuckerberg menar att för mycket yttrandefrihetsansvar har lagts på Facebooks axlar och vädjar nu att någon annan tar över bördan att bestämma exakt vad man får och inte får säga på Internet.

”Lagstiftare säger ofta till mig att vi har för mycket makt över vad som får sägas och inte, och helt ärligt håller jag med. Jag har kommit till slutsatsen att vi inte borde behöva ta så många beslut om yttrandefrihet själva”, skriver han.

Nyligen meddelade Facebook att man förbjuder uttryck av vit nationalism och vit separatism, samtidigt som alla andra folkgrupper även i fortsättningen får möjlighet att uttrycka nationalistiska och separatistiska åsikter. Censurinitiativet kom efter ett intensivt lobbyarbete från judisk makt-grupper såsom Southern Poverty Law Center (SPLC).

Källa:
Mark Zuckerberg: The Internet needs new rules. Let’s start in these four areas.


  • Publicerad:
    2019-04-01 08:30