INRIKES. Under förra året anlades hela 92 bränder på så kallade asylboenden runt om i hela Sverige. Ett stort antal startades av boende själva och i hälften av fallen har det inte kunnat klarläggas vem som startat bränderna.

Den totala siffran över bränder på asylboenden under förra året landar på 112. I 20 av fallen handlar det om olyckor och vårdslöshet orsakade av de boende själva och 37 av bränderna har anlagts av samma grupp. 53 bränder är ännu inte uppklarade och det har därmed inte kunnat konstateras vilka som ligger bakom. Endast i två av fallen har polisen kunnat fastställa att personer utifrån har tänt på.

Polisen har inte kunnat göra någon jämförelse från tidigare år huruvida bränderna på asylboenden ökat eller minskat då denna sammanställning är den första i sitt slag. Tidigare har polisen bara undersökt bränder månadsvis.

Vi vet inte med säkerhet att antalet anlagda bränder ökar. För samtidigt ökade antalet flyktingboenden kraftigt under slutet av 2015 och under 2016 vilket gör det ännu svårare att göra jämförelser, säger Ola Stoltz, sektionschef inom Noa.

Anlagda bränder är bland de mest svårutredda brott polisen har att utreda. Därför har det inte kunnat klarläggas vilka som ligger bakom de ouppklarade fallen.

Källa:
Över 90 anlagda bränder på asylboenden


  • Publicerad:
    2017-02-08 12:15