TEKNIK. Flygplanstillverkaren Airbus håller på att i samarbete med teknikföretaget Koniku utveckla en elektronisk ”näsa”. Syftet är att känna av om passagerarna bär på explosiva ämnen men man hoppas att i framtiden även kunna upptäcka virus.

Inom kort kommer flygplanstillverkaren Airbus att inleda tester av en elektronisk ”näsa” i form av en sensor som ska känna av om det finns explosiva ämnen på passagerarna, skriver Nya Dagbladet. Det finns även förhoppningar om att sensorn ska kunna vidareutvecklas för att i framtiden kunna upptäcka virus.

Det är i flerårigt samarbete med teknikföretaget Koniku – med kompetens inom transhumanistiska områden som bioteknologi och neuroteknik – som man tagit fram sensorn. (Med transhumanism menas tekniken att koppla ihop maskin och människa för att framställa en slags hybrid som vissa menar är en ”förbättrad människa”.)

Sensorn använder dels en processor och dels levande genmodifierade celler för att upptäcka explosivt material som bärs av passagerare i eller på kroppen. De biologiska cellerna modifieras för att bli receptorer.

— Vi har tagit fram en teknologi som kan känna av lukt – den andas in luften och den säger helt enkelt vad som finns där i luften, förklarar Oshiorenoya Agab, grundare av Koniku.

Airbus, som har sitt huvudkontor i Toulouse i Frankrike, producerar passagerarplan för civil trafik men är också en av Europas största producenter av krigsmaterial, med fokus på framför allt militära transportplan.


  • Publicerad:
    2020-05-17 10:50