USA. Trots en konstitution som garanterar en av världens mest långtgående yttrandefriheter känner allt fler amerikaner att de inte törs uttrycka sina åsikter. I en undersökning uppger två tredjedelar av deltagarna att de censurerar sig själva.

Det är den libertarianska tankesmedjan Cato Institute som genomfört en opinionsundersökning bland amerikaner för att ta reda på hur stark självcensuren är i det allt mer polariserade landet.

62 procent av deltagarna uppger att de med tanke på det politiska klimatet inte törs uttrycka sina åsikter fritt. Värst drabbade är republikaner, där 77 procent självcensurerar. Bland demokrater är siffran 52 procent och bland oberoende 59 procent.

Man har också låtit deltagarna identifiera sig som ”starkt liberal”, ”liberal”, ”moderat”, ”konservativ” eller ”starkt konservativ”. Den enda av dessa grupper som upplever minst problem med att uttrycka sina åsikter är den som identifierar sig som ”starkt liberal”. Bland dessa svarade 58 procent att de kände sig trygga med att säga precis vad de ville. Siffran sjunker sedan till 48 procent för de som identifierar sig som ”liberala”, 36 procent för ”moderata” samt 23 procent för ”konservativa” och ”starkt konservativa”.

Grafik: Cato Institute. Klicka för förstoring.

Cato Institute noterar dock att självcensuren ökat bland samtliga grupper. Även om en majoritet ”starkt liberala” fortfarande inte har några problem att uttrycka sina åsikter öppet har andelen sjunkit sedan man gjorde samma undersökning 2017, från 70 procent till 58 procent. Jämfört med 2017 är det ”starkt konservativa” som förändrats minst, då 76 procent uppgav att de självcensurerade 2017 och 77 procent idag.

Det tycks också som att latinamerikaner (65%) och vita (64%) självcensurerar mer än afrikaner (49%) och att män (65%) självcensurerar mer än kvinnor (59%). Bland de som uppger sig vara religiösa självcensurerar 71 procent medan siffran bland de icke-religiösa stannar på 56 procent.

Många vill avskeda politiska motståndare
Fenomenet att människor avskedas från sina arbeten på grund av politiska åsikter kallas i USA för ”cancel culture”. Även om det förekommer i Sverige är problemet betydligt mer utbrett i USA som har svagare arbetsrättslagar än i många europeiska länder.

Enligt undersökningen är detta något som i högre grad stöds av liberaler än konservativa. 31 procent av deltagarna anser att man bör avskeda personer som donerar till Donald Trumps presidentvalskampanj, medan bara 22 procent anser detsamma om någon som skulle donera till den demokratiske presidentkandidaten Joe Bidens kampanj.

Siffran blir ännu tydligare ifall man plockar ut de som är ”starkt liberala”, då 50 procent av dessa anser att en person som donerar till Trump ska sparkas. Bland de ”starkt konservativa” anser 36 procent att en person som donerar till Biden ska få sparken.

Samtidigt fruktar 32 procent av amerikanerna att deras politiska åsikter ska påverka deras anställning och karriär. Här tycks det dock vara mer jämnt fördelat mellan grupperna: 31 procent av liberalerna, 30 procent av de moderata och 34 procent av de konservativa.

Om reslutatet av undersökningen skriver Cato Institute:

Resultaten sammantaget indikerar att en betydande majoritet amerikaner med vitt spridda politiska åsikter och bakgrunder självcensurerar sina politiska åsikter. Denna höga siffra som spänner över demografiska grupper antyder att åsikter som hålls hemliga inte bara handlar om radikala och extrema perspektiv i processen att bli socialt marginaliserad. Istället kan det vara så att sådana åsikter delas av ett stort antal människor. Åsikter som delas vitt och brett har stor chans att forma hur människor ser på politiska frågor och slutligen även hur de röstar. Men om människor känner att de inte kan diskutera dessa viktiga frågor, kommer dessa åsikter inte ha någon möjlighet att granskas, förstås eller förfinas.


  • Publicerad:
    2020-07-29 12:00