USA. Efter en noggrann undersökning som tagit fem år presenterade sheriffen Joe Arpaio under gårdagen på en presskonferens nio punkter som enligt honom bevisar att president Barack Obamas födelsebevis är förfalskat.

sj

Efter en fem år lång utredning presenterar nu sheriffen Joe Arpaio bevis för att Barack Obamas födelsebevis är en förfalskning.

Redan när USA:s president Barack Obama hade sin valkampanj inför presidentvalet 2008 var det många som ifrågasatte ifall han verkligen är född i USA, vilket enligt grundlagen krävs för att en person ska kunna inneha presidentämbetet i landet. Dessa frågetecken kring hans ursprung har fortsatt under hela hans presidentskap och var också anledningen till att Vita huset offentliggjorde ett födelsebevis för Obama som bekräftade att han föddes i delstaten Hawaii.

Många menade dock att födelseattesten var en förfalskning och att Obama egentligen föddes i Kenya.

För att reda ut alla frågetecken kring Obamas födelsebevis (och i längden hans legitimitet som president) meddelade Joe Arpaio, som är sheriff för Maricopa County i Arizona, vid en presskonferens i mars 2011 att han och hans sheriffavdelning ämnade att genomföra en fullskalig utredning i frågan.

Under gårdagen, alltså fem år senare, höll Arpaio tillsammans med sin chefsutredare Mike Zullo en ny presskonferens där de presenterade vilka slutsatser de kommit fram till. Enligt Arpaios och Zullo bevisar deras undersökning bortom rimligt tvivel att det födelsebevis som Vita huset offentliggjorde är en förfalskning.

Zullo kunde visa på ”nio punkter av förfalskning där ord, bokstäver och manuellt placerade datumstämplar har blivit digitalt kopierade och inklistrade” på Obamas födelsebevis från andra hawaiianska födelsebevis. Två  kriminaltekniska arbetsgrupper från USA och Italien som konsulterats av Arpaio har även oberoende av varandra bekräftat förfalskningarna.

De första fem inklistrade förfalskningarna kommer från ett och samma hawaiianska födelsebevis medan de övriga fyra har ett annat ursprung, vilket enligt Arpaio är medvetet för att förfalskningen ska vara mer komplex.

Det framkom även att Zullo och hans kollegor motarbetades av myndigheterna på Hawaii när de besökte ön som en del av utredningen och att de till och med hotades att gripas vid ett tillfälle. Dessutom hävdade Arpaio att han har mer ”känslig information” i ärendet som han dock valt att inte presentera i nuläget men som kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Under presskonferensen betonade dock Mike Zullo att detta inte i sig bevisar huruvida Obama är född i USA eller ej men att dokumentet bevisligen är en fullständig förfalskning.

Joe Arpaio kommer under januari att överlämna bevisningen till federala myndigheter. Ifall dessa delar Arpaio och de oberoende kriminaltekniska arbetsgruppernas slutsatser och väljer att gå vidare med ärendet kan Obama komma att dömas till livstids fängelse för landsförräderi.

Donald Trump, som tillträder som USA:s president den 20 januari, har tidigare uttalat sig tveksam till äktheten i Obamas födelsebevis. Under presidentvalskampanjen ändrade han sig dock och ”erkände” att ”president Obama föddes i USA”. Hur Trump kommer att ställa sig i frågan med tanke på Arpaios utredning återstår dock att se.

Se ett videoklipp från presskonferensen där Mike Zullo går igenom förfalskningarna nedan:

Källor:
Obama’s birth certificate proven a forgery, fraudulently fabricated document, by forensic investigators on two continents
Trump finally admits it: ’President Barack Obama was born in the United States’


  • Publicerad:
    2016-12-16 17:55