USA. Under förra veckan samlade den judiske miljardären George Soros en grupp likasinnade till konferens i New York för att ta fram ”strategier” inför Donald Trumps kommande presidentskap.

George Soros.

George Soros.

Den judiske riskkapitalisten och vänsteraktivisten George Soros träffade under förra veckan likasinnade under en tre dagar lång konferens i New York.

Enligt den amerikanske journalisten Kenneth P. Vogel var mötet initierat av den mäktiga donatorklubben Democracy Alliance (DA), som Soros var med och grundade 2004. Vogel har kommit över dokument från konferensen som inleddes under förra söndagen. Dessa visar bland annat vad som diskuterades och vilka som var på plats. Bland deltagarlistan återfanns förutom Soros själv flertalet andra rika donatorer som satsat sina pengar på Hillary Clinton men även högt uppsatta vänster-liberala politiker och etablissemangsfigurer.

Konferensen skulle egentligen ha handlat om hur DA skulle pressa Clinton som president åt vänster. Istället kom den att behandla republikanen Donald Trumps ”chockerande” seger i det amerikanska presidentvalet och de ”strategier” man gemensamt vill arbeta fram för att motarbeta den nya politiska ordningen som man fruktar med Trumps presidentskap.

Vogels slutsats efter att ha studerat dokumentet är att det liberala etablissemanget planerar ett fullskaligt skyttegravskrig gentemot Trump. Bland annat diskuterades olika sätt att försöka underminera och stoppa Trumps omfattande reformer som återfinns i hans 100-dagarsplan. Dessa reformer benämner man som ”ett fruktansvärt angrepp på president Barack Obamas framgångar och vår progressiva vision för en jämställd och rättvis nation”

De rika vänsteraktivisterna inom Democracy Alliance är chockade över Trumps seger i USA:s presidentval.

De rika vänsteraktivisterna inom Democracy Alliance är chockade över Trumps seger i USA:s presidentval.

En annan sak som diskuterades var det liberala etablissemangets strategier och hur man totalt missat att fånga upp rätt väljargrupper samtidigt som man helt ignorerat andra, såsom den vita arbetarklassen.

Vissa deltagare ska ha gått så långt som att ifrågasätta hela DA:s existens. Enligt Vogel ska en av deltagarna ha drabbats av en sådan defaitism att han uttryckte att DA reducerats till en social klubb där ”en handfull vita rika donatorer och fackföreningsledare kan dricka vin och läsa PM”.

Även DA:s ordförande Gara LaMarche kritiserade det liberala etablissemangets strategier under presidentvalet med hårda ord. I sin inbjudan till konferensen skrev LaMarche, som tidigare under många år arbetade för Soros Open Society Fundations, att man skulle diskutera ”vilka steg vi tillsammans ska ta för att stå emot de kommande angreppen och för att ta tillbaka makten, med början i delstatsvalen 2017 och 2018”. Under konferensens inledande middag ska han även ha sagt:

— Man förlorar inte ett val som det var meningen att man skulle vinna, med så mycket på spel, utan att göra några stora misstag när det gäller antaganden, strategi och taktik.

lamarche

Förutom att vara DA:s ordförande så har Gara LaMarche under många år arbetat för George Soros.

LaMarche ska också ha uppmuntrat deltagarna att ”omgruppera sig” utan att peka finger åt varandra, oavsett vilken frustration man känner inför sina allierade.

Under tisdagen, som var konferensens sista dag, hölls bland annat ett ”samtal med George Soros”. Där ska han ha berättat om sina upplevelser från ”förintelsen” och om hur det var att leva i Ungern under sovjetisk kommunism.

Programpunkten fanns från början inte med på dagordningen men tillkom efter valdagen. Trots detta så avfärdar LaMarche att det skulle handla om någon slags jämförelse mellan ”auktoritära regimer” och Trump, utan menar istället att det bara är tal om Soros ”standard biografi”. Lite motsägelsefullt försöker han sedan förklara syftet med att Soros har viktiga ”erfarenheter” som kan komma till hands för de rika vänsteraktivister som samlats för att lyssna.

— Jag tror inte det finns någon som har tittat närmare på Trump, inklusive många respekterade konservativa, som inte tänker att erfarenheterna från auktoritära stater skulle vara viktiga att lära av här. Lägg också till de erfarenheter Soros och hans organisation har från xenofobi i Europa med Brexit och liknande. Vi vill lära oss av det också, förklarar LaMarche.

vill lära av Soros härjningar i Europa.

LaMarche vill lära av Soros härjningar i Europa.

Sedan DA grundades 2004 har man samlat ett hundratal medlemmar och grundat flertalet lobbyorganisationer på vänsterkanten som på olika sätt ska påverka USA:s politik i medlemmarnas intressen. Varje medlem förbinder sig att årligen donera minst 200 000 dollar till en eller flera organisationer som ”rekommenderas” av DA. Förutom detta ska medlemmarna betala en årsavgift på 30 000 dollar som ska gå till organisationens egna omkostnader.

Källa:
Soros bands with donors to resist Trump, ’take back power’


  • Publicerad:
    2016-11-20 15:05