USA. Den avgående presidenten Barack Obama höll under tisdagen ett avskedstal i Chicago där han bland annat menade att USA:s framtid kommer att bli allt brunare befolkningsmässigt.

Barack Obama höll ett avskedstal under tisdagen med udden riktad mot Trump och vita amerikaner.

Barack Obama höll ett avskedstal under tisdagen med udden riktad mot Trump och vita amerikaner.

Under avskedstalet riktade den avgående presidenten Barack Obama flera pikar mot den snart tillträdande Donald Trump och hans politik. En politik som Obama menade skulle kunna splittra landet. Bland annat kritiserades Trumps löfte om att stoppa all invandring av muslimer till USA samt hans skepsis mot gängse förklaringar av klimatförändringarna.

Obama kritiserade också mellan raderna Trump för att ha formulerat alla ekonomiska valfrågor såsom en kamp mellan den ”hårt arbetande vita medelklassen” och ”oförtjänta minoriteter”. Något som han menade skulle förleda landets arbetare till att bekämpa varandra, i stället för den ekonomiska eliten.

— Ifall vi avstår från att investera i invandrares barn, bara för att de inte ser ut som oss, försämras framtidsutsikterna för våra egna barn. Därför att de där bruna barnen kommer att utgöra en större andel av Amerikas arbetsstyrka, hävdade den likaledes bruna Obama.

Efter att Donald Trump den tjugonde januari tillträtt som USA:s president kommer vi att få se vilken halva av landet som kommer få sin vision av framtiden uppfylld. Trump har under hela sin valkampanj lovat flera åtgärder som kommer att åtminstone bibehålla vita amerikaners etniska procentandel för en tid. Däribland muren mot Mexiko, återsändandet av upp emot tiotalet miljoner illegala invandrare samt förbudet mot muslimsk invandring.

Källa:
Obama, Saying Goodbye, Warns of Threats to National Unity


  • Publicerad:
    2017-01-13 07:00