UTRIKES. Den tidigare al-Qaida anknutna och terroriststämplade syriska jihadistgruppen Jabhat al-Nusra erkänner i en intervju med en tysk journalist att gruppen erhållit stöd från både USA och Israel i form av pansarvärnsrobotar och avancerad vapenträning av israeliska och amerikanska agenter, att gruppen egentligen fortfarande tillhör al-Qaida, att det inte är någon egentlig skillnad mellan al-Nusra och resten av oppositionen samt att IS ledarskap samarbetar med hemlig underrättelsetjänst.

ljsil

Den tyske journalisten Jurgen Todenhofer, som är känd för att bland annat vara den första västerländska journalisten som lyckades erhålla tillåtelse att besöka IS-kontrollerat område, genomförde på sin sjunde resa till landet en intervju med al-Nusra befälhavaren Abu Al Ezz. Intervjun som publicerades i den tyska tidningen Koelner Stadt-Anzeiger den 26 september genomfördes 10 dagar tidigare i ett stenbrott utanför Aleppo, och arrangerades genom de kontakter journalisten lyckats skapa med rebellerna i Aleppo. Enligt journalisten så är han också säker på den intervjuade befälhavarens identitet som han har bra koll på.

Al-Nusra befälhavaren Abu Al Ezz började intervjun med att förklara al-Nusras relation till al-Qaida, Islamiska Staten (IS), USA och Israel:

Vi är en del av al-Qaeda. Våra principer är: Bekämpa synd; renhet; och säkerhet. Våra förehavanden och vår väg har dock förändrats. Till exempel så stöds vi numera av Israel, då Israel är i krig mot Syrien och mot Hezbollah.

Amerika har också ändrat sin syn på oss. Ursprungligen så var IS och vi samma grupp. Men IS föll ifrån våra principer och lät sig användes i politiska syften av stora stater som Amerika. Det blev tydligt för oss att de flesta av deras ledare samarbetar med hemliga underrättelsetjänster. Vi i Jabhat al-Nusra har vår egen väg. De var tidigare med oss och var våra supportrar.

Vårt mål är att störta den diktatoriska regimen, den tyranniska regimen, apostatregimen. Vårt mål är att genomföra erövringar, likt Khaled ibn al-Walid (historisk härförare) gjorde. Först i Arabvärlden och sedan i Europa.

Efter detta så ställer den tyska reportern flera följdfrågor för att få befälhavaren att klargöra sitt uttalande om stöd från USA, varvid befälhavaren bl.a. berättar om hur utländska experter från Turkiet, Qatar, Saudiarabien, Israel och USA assisterat gruppen.

Hur är relationen mellan er och USA? Stödjer USA rebellerna?
— Ja, USA stödjer oppositionen, men inte direkt. De understödjer de länder som stödjer oss. Men vi är inte nöjda med det här stödet. De borde ge oss mer avancerade vapen. Vi har vunnit slag tack vare TOW-missilerna. Vi blev jämnstarka med regimen tack vare dessa missiler. Vi fick stridsvagnar från Libyen genom Turkiet. Också raketartilleri. Regimen överträffade oss endast med sina stridsflyg, pansarvärnsrobotar, och pansarvärnsrobot-system. Vi har erövrat flera av deras pansarvärnsrobot-system och en stor del har erhållits från utlandet. Men det är genom de amerikanska TOW- pansarvärnsrobotarna som vi kunnat kontrollera situationen i flera regioner, förklarar al-Nusra befälhavaren.

Till vem levererade USA dessa pansarvärnsrobotar innan de levererades till er? Gav USA först missilerna till den Fria Syriska Armén och därifrån till er?
— Nej, pansarvärnsrobotarna levererades direkt till oss. De levererades till en specifik grupp. När vägen var avskuren och vi var under belägring så hade vi officerare här från Turkiet, Qatar, Saudiarabien, Israel och USA, avslöjar al-Nusra befälhavaren.

netanyahu

Den imperialistiska judestaten Israel har expansionistiska ambitioner om att skapa ett ”Stor-Israel”. Stabila och starka grannstater ligger alltså inte i Israels intresse, varför sionistiska strateger öppet kan erkänna att islamistiska terrorister som IS inte bör krossas helt då det ligger i Israels intresse att de destabiliserar regionen.

Vad gjorde dess officerare?
— Experter! Experter på hur man använder satelliter, missiler, spaningsoperationer, värmekameror.

Var det också amerikanska experter?
— Ja från flera länder.

Inklusive amerikaner?
— Ja. Amerikanerna är på vår sida, men inte så som det borde vara. Till exempel så blev vi tillsagda: Ni måste erövra ”Bataljon 47”. Saudiarabien gav oss 500 miljoner syriska pund. För att inta al-Muslimiya infanteriskolan för flera år sedan så fick vi 1,5 miljoner kuwaitiska dinarer från Kuwait och från Saudiarabien 5 miljoner amerikanska dollar, utvecklar befälhavaren.

Från regeringarna eller från privatpersoner?
— Från regeringarna.

I resten av intervjun så framkommer det också att al-Nusra kommer bekämpa både Väst och Ryssland efter regimens fall, då de även ser Väst som sina långsiktiga fiender då de inte ger tillräckligt med stöd. Han erkänner förvisso att Väst underlättat för frivilliga från Europa att ansluta sig till gruppen, men tycker inte att det är tillräckligt. På en fråga om den nyligen kollapsade vapenvilan, så menar befälhavaren att de inte erkänner vapenvilan, och att de endast använt den till att omgruppera. Han förklarar också att detta gäller andra rebellgrupper, och att de alla egentligen tillhör al-Nusra, och att namn som Islamiska Fronten eller Ahrar al-Sham är meningslösa då de alla har samma mål och värderingar. På frågan om humanitära hjälpkonvojer till Aleppo, som Ryssland nyligen anklagades för att ha bombat, så förklarar befälhavaren att några sådana inte är välkomna om inte den syriska armén drar sig tillbaka först.

Obama bombar Syriska Armén och IS framrycker 7 minuter senare.

Nyligen bombade amerikanska flygplan en syrisk armébas som sju minuter senare blev stormad av IS-styrkor. Obama-regimen kallade den uppenbart koordinerade operationen för ett ”misstag”.

Den ryska statstelevisionen Russia Today har också rapporterat om den avslöjande intervjun, där deras reporter Gayane Chichakyan konfronterade det amerikanska Utrikesdepartementets talesperson Mark Toner beträffande uppgifterna om stöd till al-Nusra vid en pressträff. Talespersonen förnekade dock direkt stöd till al-Nusra från USA, men ville inte utesluta att de fick stöd från amerikanska allierade eller rebellgrupper understödda av USA.

Källor:
Interview mit Al Nusra-Kommandeur „Die Amerikaner stehen auf unserer Seite“
Engelsk översättning av ovanstående artikel
‘Americans are on our side’: Al-Nusra commander says US arming jihadists via 3rd countries


  • Publicerad:
    2016-09-28 17:50