SIONISM. I ett av Hillary Clintons privata mail, som Wikileaks tidigare offentliggjorde, skriver hon att det bästa sättet att hjälpa Israel mot Iran är att “hjälpa” det syriska folket att störta sin president Bashar Assad.

hillary clinton sionist

Den demokratiska presidentkandidaten och sionisten Hillary Clinton offrar gärna hundratusentals liv för att hjälpa sina vänner i Israel.

I ett av Hillary Clintons privata mail, tidigare offentliggjort av Wikileaks, från den tiden då hon var USA:s utrikesminister skriver hon bland annat att det bästa sättet att hjälpa Israel när det kommer till Irans kärnkraftsutveckling är att störta Syriens president Bashar Assad.

Detta kan ses som en bekräftelse på att USA under Barack Obamas regim medvetet underminerade den politiska och sociala ordningen i Syrien i ett steg att främja Israels sionistiska kampanj i sitt närområde.

Israel har länge lobbat för sanktioner och militär intervention mot Iran då man menar att landet håller på att utveckla atombomber som ska riktas mot Israel. Detta trots att det Internationella atomenergiorganet bekräftat att Irans kärnkraftsprogram handlar om energi och att landet inte utvecklar kärnvapen.

I brevet bekräftar även Clinton det faktum att Israel är det enda landet i regionen med kärnvapen och att detta är ett monopol man är rädd att förlora, något man inte kan kommunicera öppet om då Israel inte är en “officiell” kärnvapenmakt.

Clinton skriver också att den nya regimen som ska komma efter Assad kommer att se USA som en vän och inte en fiende.

Brevet i sin helhet går att läsa här.

Källor:
Clinton: Destroy Syria for Israel
Iran’s Mythical “Atom Bomb” and the Real Rogue Nuclear Weapons State: Israel


  • Publicerad:
    2016-03-21 12:00