SVERIGE. Den planerade vräkningen av zigenare i Malmö som skulle skett under måndagen stoppades en timme innan den skulle genomföras.

Miljöförvaltningen i Malmö hade beslutat att ett tältläger där zigenare uppehållit sig skulle avvecklas. Beslutet fattades dels på grund av bristande sanitära förhållanden för de boende och dels på grund av omgivningens klagomål om rök och dålig lukt från lägret.

Under måndagen, en timme innan avhysningen skulle ske, kom nätverket Centrum för sociala rättigheter att överklaga miljöförvaltningens beslut, och därmed måste kommunen avvakta länsstyrelsens avgörande.

Källa:
Vräkning av EU-migranter stoppas


  • Publicerad:
    2015-04-27 08:45