SVERIGE. Den politiskt korrekte bluffhistorikern Henrik Arnstad anlitas ofta som ”expert” av etablissemangets medier för att han kommer med sensationella, men ofta grundlösa, påståenden om bland annat nationalister.

picture214984-460x325Henrik Arnstad är PK blir han inte granskad av medierna i Sverige, men han har nu avslöjats som citatfuskare i Norge.

Det var när Arnstad skrev om ”den norska rasismen” i DN för över en månad sedan som han påstod att den norske sociologen Pål Veiden vill ta ifrån alla romer deras barn. Enligt Henrik Arnstad hade Pål Veiden uttalat sig på följande sätt:

Det upprätthåller fattigdom och de blir aldrig integrerade. Jag tror att det vore en stor fördel om romerna fråntogs sina barn.

Citatet kommer från en intervju med en norsk tidning där Veiden menade att sociala myndigheter borde ingripa oftare när omsorgen brister i romska miljöer. Citatet är dock förvanskat för att passa Arnstads syften och i själva verket uttalade sig Pål Veiden på följande sätt:

Hur tolerant är du när du har en zigenarfamilj i våningen under dig, trappuppgången är nedsvinad och det är bråk dygnet runt? Det kostar så lite att vara ädel. Jag tror att en del som är ute på fältet har andra upplevelser, särskilt när det gäller barn och unga. Jag tror att det skulle vara till stor fördel om fler romska familjer fråntogs sina barn.

Tankesmedjan Civitas, som gett Pål Veiden i uppdrag att utarbeta en rapport om zigenare, noterade tidigt felciteringen och sände in ett genmäle till DN den 22 oktober som tidningen aldrig publicerade. Igår, fem veckor efter att Arnstad citatfuskat, släppte DN slutligen igenom ett genmäle, denna gång skriven av Pål Veiden själv. Veiden skriver bland annat:

I sitt inlägg kritiserar Arnstad den liberala tankesmedjan Civita för att ha beställt en rapport, vars huvudbudskap är att romer ska fråntas sina barn, och att detta är något jag – som ansvarig författare till rapporten – anser. Det är ett absurt påstående. Jag har aldrig framfört en sådan åsikt. Ännu allvarligare är det att Arnstad, för att få sin patiens att gå ut, ägnar sig åt rent citatfusk

Arnstad har tidigare i år anklagats av finländska forskare för undermålig forskning då han i sin nya bok, ”Älskade fascism”, påstår att Finlands insatser under andra världskriget ”utmärktes av krigsförbrytelser, koncentrationsläger, massdöd och Finlands medverkan i Förintelsen”.

Källor:
Sosiolog sterkt kritisk til romfolks kultur
Därför förstår inte Norge faran med regeringens rasism (rättad version)
Absurda påståenden om min inställning till romer


  • Publicerad:
    2013-11-20 20:21