Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Folkomröstning i Schweiz: Ska privata banker förbjudas att skapa pengar med kredit?

Av Simon Holmqvist, 2018-06-10
simon.holmqvist@nordfront.se

SCHWEIZ. Idag folkomröstar Schweiz om ett nytt lagförslag som skulle förbjuda att privata banker skapar pengar genom att dela ut krediter i form av exempelvis lån. Om lagförslaget går igenom kommer endast landets statliga centralbank ha rätten att skapa pengar.

Idag folkomröstar Schweiz om huruvida man ska förbjuda privata banker att skapa pengar med hjälp av kredit.

Under söndagen hålls folkomröstning i Schweiz. Som Nordfront tidigare har rapporterat om kommer medborgarna att ta ställning till ett lagförslag som lagts fram av en intresseorganisation om att förbjuda privata banker att skapa pengar via krediter. Enligt lagförslaget ska pengaskapandet uteslutande kunna genomföras av landets statliga centralbank.

Idag fungerar Schweiz enligt det så kallade Fractional-reserve banking-systemet, som anmanats av i princip hela världen. Detta innebär att pengar ”skapas” när en låntagare skriver på ett låneavtal med en bank. Banken behöver alltså inte ha täckning för pengarna som lånas ut – och som i slutändan kommer tillbaka till banken med ränta – då dessa skapas i form av kredit.

Men initiativtagarna till folkomröstningen vill se ett slut på att kommersiella banker i landet skapar pengar ur luften. Detta eftersom de anser att privilegiet ofta missbrukas genom att bankerna blir giriga och lånar ut alldeles för stora summor till icke-produktiva syften, vilket sedan skapar ”lånebubblor” och finanskriser som slutar med att skattebetalarna får stå för notan när bankerna ska räddas.

Istället vill man att privata banker endast ska få låna ut pengar som redan existerar, medan skapandet av pengar alltså ska reserveras för den statliga centralbanken. På så sätt menar man att kommersiella banker inte längre kan bidra till exempelvis bostadsbubblor och efterföljande ekonomiska krascher, samt att banker som tar dåliga beslut kan gå under istället för att räddas med skattebetalarnas pengar.

Bankerna ska inte ha möjlighet att skapa pengar själva längre, de ska bara ha möjlighet att låna ut pengar som de redan har eller – om nödvändigt – pengar som centralbanken har försett dem med”, skriver initiativtagarna till kampanjen på sin hemsida.


Populär och pedagogosk film som förklarar Fractional-reserve banking-systemet och dess konsekvenser på ekonomin.

I samband med att man lyckades samla in de 100 000 namnunderskrifter som behövs för att få till en folkomröstning som rör konstitutionen i Schweiz skrev gruppen i ett uttalande:

De flesta tror att de pengar de har på sina bankkonton är riktiga pengar – det är fel! Pengar på ett bankkonto är ett löfte som banken ger att tillhandahålla pengar, men det är inte ett lagligt betalningsmedel i sig självt.

Toppbankiren: ”Onödigt och farligt”
Den schweiziska centralbanken SNB är dock motståndare till lagförslaget. Bankens styrelseordförande Thomas Jordan menar att det riskerar att göra det betydligt svårare att ta banklån, vilket skulle ”sakta ned” ekonomin avsevärt.

— Ett antagande av förslaget skulle innebära en radikal skiftning i vårt beprövade monetära och ekonomiska system, vilket har utvecklats under många år. Monetär självständighet är ett onödigt och farligt experiment som skulle orsaka svår skada på vårt land, menar bankiren Jordan.

Fractional-reserv banking-systemet är dock i en historisk kontext ett ganska nytt fenomen och ansågs allmänt som omoraliskt i Europa fram till den industriella revolutionen. Innan dess var det i princip uteslutande judar som ägnade sig åt den typen av bankverksamhet.

På senare tid har systemet dock kritiserats av både ekonomer och politiska rörelser, framförallt av nationalsocialister och närstående. Även den så kallade österrikiska skolan – som främst förknippas med libertarianism – menar exempelvis att hela systemet hade ansetts som kriminellt, vore det inte för att rika och mäktiga bankirer använder sitt inflytande för att upprätthålla det.

I Sverige är Nordiska motståndsrörelsen det enda parti som vill avskaffa Fractional-reserv banking-systemet, med ett liknande förslag som Schweiz medborgare idag har att ta ställning till. Så här står det i organisationens politiska program Vår väg:

Den nordiska staten ska ha en egen statskontrollerad centralbank som har ensamrätt på att skapa nya pengar för cirkulation i vårt ekonomiska system. De pengar som cirkulerar ska motsvaras av Nordens samlade produktionspotential och arbetsinsats, de parametrar som ingår i denna beräkning ska vara helt transparenta för folket. Handelssamarbete ska omedelbart inledas med andra fria stater som lämnat den sionistiska finansordningen. Norden ska inte, som idag, låna pengar för sin välfärd. Att kortsiktigt leva i lyx och låta våra barn och barnbarn betala för det i framtiden ligger inte i linje med vår nationalsocialistiska värdegrund.

FAKTA: Folkomröstningar i Schweiz

Schweiz kan beskrivas som en semi-direktdemokrati. Landet har representativa folkförsamlingar, men samtidigt genomförs flera gånger per år folkomröstningar som till skillnad från Sverige är bindande.

Folkomröstningarna sker i regel på medborgare eller intresseorganisationers initiativ, genom att dessa samlar in namnunderskrifter. För att folkomrösta om en förändring i landets konstitution krävs exempelvis 100 000 namnunderskrifter och för att folkomrösta om ett lagförslag som lagts fram i Förbundsförsamlingen, som är landets federala parlament, krävs 50 000 namn. Eftersom medborgare har möjlighet att utmana lagförslag i parlamenten så lägger schweiziska politiker sällan fram motioner utan att först försäkra sig om att det finns ett brett folkligt stöd bakom förslaget.

Vanligtvis samlas olika folkomröstningar ihop och tas samtidigt vid fyra tillfällen per år. Vid vissa tillfällen kan schweizarna behöva rösta om uppemot tio frågor samtidigt.

I vissa kommuner används dessutom fortfarande det så kallade Landsgemeinde-systemet, som har sitt ursprung i medeltidens Schweiz. Detta innebär att alla medborgare med rösträtt i en stad samlas på en öppen plats och röstar om politiska frågor genom handuppräckning. Detta system ersätter då ett folkvalt parlament såsom kommunfullmäktige i Sverige.

Källa: Wikipedia

Källor:
Vollgeld: Switzerland’s ’Sovereign Money’ initiative
Swiss sovereign money referendum, 2018
Fractional-reserve banking


  • Publicerad:
    2018-06-10 15:10