DEBATT. Expo har nu skrivit om Fredrik Vejdelands och Daniel Poohls debatt under den kraftigt vilseledande rubriken ”Extremhögern vill inte ha en debatt”.

bokmassan-daniel-poohl2

Daniel Poohl under Bokmässan. Foto: Nordfront.se

Under lördagen deltog Nordfront på Bokmässan i Göteborg vilket vi tidigare skrivit om. Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland hamnade där i en diskussion med Expos chefredaktör Daniel Poohl vid Expos monter. Vejdeland har kommenterat debatten och analyserat vad Expo vill.

Nu har Expo kommenterat det hela under den vilseledande rubriken ”Extremhögern vill inte ha en debatt”. Artikeln, som är författad av Daniel Poohl själv, följer den typiskt vänster-judiska taktik som Vejdeland i sin egen artikel menar att Daniel Poohl använder sig av – att anklaga andra för vad de själva gör och förstärka lögnen samt upprepa den tillräckligt ofta så att den till slut uppfattas som sann. I detta fall framgår det faktiskt tydligt i Poohls artikel att det är Expo som inte vill ha debatt medan det är ”extremhögern” som sökt den.

I Expos artikel framgår att Fredrik Vejdeland (som av outgrundlig anledning inte nämns vid namn) var avslappnad men att övriga Nordfront-medarbetare var ”stirriga”:

En av Nordiska motståndsrörelsens (organisationens aktivister brukar dela ut Nya Tider) ideologer dröjer sig kvar efter att vi har haft ett samtal på scenen i vår monter. Han står avslappnat med en grupp stirriga aktivister i ryggen och vill veta mer om min syn på nazisternas vanligaste anklagelsepunkter mot Expo.

Vi frågar Fredrik Vejdeland hur han ställer sig till Daniel Poohls utspel.

Stämmer det att en grupp stirriga aktivister stod och psykade Daniel Poohl?

— Jag vet inte hur ”stirriga” Nordfronts tre fotografer och medarbetare var eftersom jag hade ryggen mot dem. När jag tittade bakåt några gånger så stirrade de i vart fall inte och de är inte direkt den typen av personer som står och blänger. De hade ett journalistiskt uppdrag att bevaka debatten och är man känslig så kanske man kan tolka det som att de ”stirrar”.

Bakom

Bakom Vejdeland står Nordfront-medarbetare som Poohl påstår varit så ”stirriga” att de något sätt inskränkt Poohls yttrandefrihet. Foto: Nordfront.se

Vejdeland fortsätter och menar att det är lite ”prinsessan på ärten” över Poohl.

— Oavsett om de stod och stirrade tre meter bort så är det knappast något att grina över. Sådant stöter Motståndsrörelsens aktivister på under varje flygbladsutdelning. Kom in i matchen, Poohl – acceptera att inte alla tycker som du.

Poohl fortsätter med följande påstående:

Jag får veta att när hans gäng tagit över så ska sådana som jag fängslas.

Kommer ert ”gäng” att vilja fängsla sådana som Daniel Poohl?

— Ja, det kom upp när han påstod att det inte finns några som dömts för sina politiska åsikters skull i Sverige. Jag uttryckte det inte riktigt så utan sa bara att det finns en viss möjlighet till att Daniel Poohl kan komma att fängslas för brott när vi befriat Norden. Varför skulle jag ljuga om att brott mot folkets överlevnad kan komma att leda till fängslanden? Sverige har ju redan idag ratificerat en folkmordskonvention som möjliggör fängslanden av sådana som ”uppsåtligen påtvingar folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dessa fysiska undergång helt eller delvis”. Problemet är ju bara att det är folkförrädare som styr och att lagen därför ännu inte testats.

Daniel Poohl menar vidare att han höll igen i debatten och drar på sig offerkoftan trots att inte ett hår krökts på hans huvud:

Vi munhuggs ett tag. Kanske liknar det en debatt utifrån. Men åtminstone jag vet att den som provocerar för mycket riskerar att drabbas av en ”tillrättavisning”, som de brukar kalla det. Alltså att bli misshandlad.

— Vi som var där var alla överens om att Daniel Poohl faktiskt uppträdde ganska så provokativt. Han kastade epitet och smädelseord omkring sig hela tiden. Bland annat kallade han de ”stirriga” Nordfont-medarbetarna för ”tokar”, säger Vejdeland.

”Om Daniel Poohl hade spottat på mig hade jag tillrättavisat honom”

I meningen efter fortsätter Poohl att vara offer och hänvisar till en händelse i Finland:

Helgen innan har en person avlidit av skadorna efter just en sådan ’tillrättavisning’ i samband med en demonstration organiserad av gruppens finska vänner. Det är en dialog med ett outtalat hot om våld mot den som säger emot.

— Nu handlade det tragiska dödsfallet i Helsingfors, om det ens nu är kopplat till tillrättavisningen som skedde en vecka tidigare, inte om någon som ”säger emot” utan om att antifascistisk provokatör som kommer fram och skriker och spottar rakt mot aktivister som delar ut flygblad. Om Daniel Poohl hade spottat mot mig så hade jag självklart tillrättavisat honom, det är snarare onormalt att inte göra det, klargör Vejdeland.

”Extremhögern” sökte debatten

I artikeln framgår även hur andra ur ”extremhögern” gjorde ansatser till debatt med Expo. Poohl tar upp Ingrid Carlqvist som exempel som till och med ville ha med honom i sitt radioprogram, vilket han avböjde. Där kan inte Poohl skylla på ”en grupp stirriga aktivister” utan skriver att ”allt kommer spelas in och kommer att användas för att gynna deras syften”. Ett tredje exempel är ”två personer från den konspirationistiska föreningen Qui Bon” som kom fram och pratade vid Expos monter. i deras fall handlade det om på vilket sätt de ”klampade in” och att de försökte ställa Expo mot väggen.

Vejdeland säger till Nordfront att Daniel Poohls artikel i sig är ”bedräglig och äcklig”.

— Artikeln är verkligen upp och ner. Den är till sitt väsen extremt bedräglig och äcklig. För egen del förde jag en debatt och jag ”står avslappnat” vilket till och med Poohl medger. Men när han skriver om debatten så antyder han att jag hade misshandlat honom på plats om jag fått chansen, eller blivit provocerad, och att jag inte sökt debatten. Hur mycket chutzpa kan Expo använda sig av utan att skämmas?

”Expo vågar inte ta debatten”

Vejdeland håller inte med om Expos tes som han menar är lögnaktig. I själva verket är det Expo som inte vill debattera, inte av idealistiska skäl utan för att de är en del av etablissemanget som styr samhället idag och av egoistiska och maktaktiska skäl vill tysta snarare än debattera med oppositionen.

— Att artikeln är skriven på det sätt som den är tror jag beror på att Daniel Poohl känt sig tvungen att urskulda sig inför sina egna. Expos arbete handlar nämligen om att isolera ”extremhögern” från debatten och ingenting annat. Att han ändå tog debatten handlar förmodligen om att han blev fast i sin monter och därmed ”tvingades” ta den.

— Att Daniel Poohl tycker att det är farligt att debattera med meningsmotståndare beror på att han inte är van vid att människor tycker annorlunda. Han är en del av systemet och där tycker alla likadant och skyddar varandra. I Bonnier-media är han ”experten” och ingen ifrågasätter det han säger.


  • Publicerad:
    2016-09-28 00:16