INRIKES. De senaste åren har det skett en drastisk ökning i antalet gängrelaterade mord i Sverige och det är framförallt så kallade utanförskapsområden i storstadsregionerna som är drabbade.

Det har skett en drastisk ökning av mord bland kriminella i Sverige under de senaste tio åren. Framförallt handlar det om gängrelaterade dödsskjutningar i de invandrartäta så kallade utanförskapsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmös storstadsregioner som står för ökningen.

Ökningen har gått från åtta mord 2006 till 32 stycken 2015.

Kriminologen Mikael Rying beskriver utvecklingen som ”ett gigantiskt socialpolitiskt fiasko” och berättar att motivbilden till morden kan variera väldigt mycket.

— Det kan handla om allt från uppgörelser om narkotika till ren svartsjuka, och oförrätter som det enligt objektiv mening är obegripligt att man kan döda någon för, förklarar Rying.

Han berättar vidare att morden har blivit allt svårare att utreda. En förklaring är att när morden ökar så blir det färre poliser som hinner arbeta med varje enskilt brott. Gängen som står bakom brottsligheten har dessutom ändrat karaktär och blivit mer löst sammanslutna och det blir allt vanligare att personer byter lojalitet.

— De här fasta gängen som mc-gängen Bandidos och Hells Angels ser vi nästan inte i dag i de här sammanhangen. Det har övergått till kriminella nätverk som är mer svåröverblickbara. Det gör att det är svårt att ringa in personer och veta vilka man ska rikta in sig på vid en utredning, säger Rying och fortsätter:

— De flesta av morden inträffar i förorter, i så kallade utanförskapsområden. Grova brott begås nästan alltid av människor med sociala, psykiska och missbruksproblem, och de bor till stor del i områden med en låg social status.

Rying menar också att läget är akut och beskriver det som att ”det skjuts i parti och minut” samt att de boende i dessa områden är livrädda.

Källa:
Dramatisk ökning av dödsskjutningar


  • Publicerad:
    2016-11-16 18:50