Statlig inkompetens Under våren hade Polismyndigheten svårt att hinna med passansökningar på grund av det höga trycket efter pandemin. Då satte man in åtgärder i form av fler och utökade tider, men nu orsakar ett maskinhaveri nya förseningar.

När coronarestriktionerna slopades under våren ökade trycket hos Polismyndigheten från resesugna människor och ett tidbokningskaos uppstod där man inte kunde boka tider förrän bortåt augusti. Myndigheten satte in åtgärder i form av utökade tider och snabbutbildade personal som kunde ta emot ansökningarna.

Nu har ett nytt haveri uppstått hos den finska underleverantören Tales som trycker passen. Den över 50 år gamla maskinen som trycker passen har nu gått sönder och man förväntas kunna börja trycka redan nästa vecka då man har hittat reservdelen som saknades. Totalt väntas 100 000 pass bli försenade.

— Det är viktigt att alla som ansöker om pass känner till detta, enligt Per Engström, nationell kommenderingschef för den särskilda händelsen Pass till Aftonbladet.