MASSINVANDRINGEN. Pite havsbad, som är en av nordens största turistanläggningar, kommer nu att bli flyktingboende.

pitehavsbad

Det är främst under vinterhalvåret, då de flesta stugorna står tomma, som anläggningens ägare har tänkt att fylla dem med utlänningar. Det är en lokal företagare som skrivit kontrakt med Migrationsverket och lokalerna kommer att husera 1000 till 2000 invandrare.

Kommunledningen fick kännedom om planerna den 27 november, men har inte informerat allmänheten då man ansett att det främst är ägarens och Migrationsverkets uppgift.

— Jag har inte all information och jag vet inte om havsbadets ägare har informerat sin personal, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Peter Roslund.

Roslund säger sig dock ha velat försäkra sig om att havsbadet även vintertid kommer att erbjuda turister och allmänheten tillträde.

Källa:

Pite havsbad blir flyktingboende


  • Publicerad:
    2016-01-19 18:50