SVERIGE. En ny undersökning visar att Decemberöverenskommelsen har litet och minskande stöd. Bland de som röstar på Moderaterna eller Kristdemokraterna är stödet i det närmaste obefintligt.

Enligt en ny mätning från Sverige Tycker anser endast var fjärde att det är bra att Sverige blev en enpartistat för att hålla invandringskritiska krafter utanför. 26 procent tycker att Decemberöverenskommelsen är bra för Sverige medan 43 procent anser den vara dålig. Många är tveksamma.

De mest positiva till överenskommelsen är de som röstar på Miljöpartiet (54 procent), Socialdemokraterna (51) eller Vänsterpartiet (39).

Bland de som röstat på de borgerliga partierna är stödet lågt. De som röstar Folkpartiet och Centerpartiet visar nästan lika mycket stöd som Vänsterpartiet, men hos Moderaterna har överenskommelsen endast 10 procent stöd. Hos kristdemokratiska väljare är endast 2 procent för enpartistaten medan 97 procent tycker att den är direkt dålig.

Bland sverigedemokratiska väljare var 91 procent emot överenskommelsen och 7 procent för.

decemberoverenskommelsen-undersokning

Källa:
Svenska folkets stöd störtdyker


  • Publicerad:
    2015-04-16 10:30