Dagens datum 2 maj: Denna dag 1918 sänder USA:s generalkonsul i Moskva, Maddin Summers, ett telegram till amerikanska State Department där han rapporterar om att judarna var den dominerande gruppen inom det bolsjevikiska ledarskapet.

summerstelex

I oktober 1917, under första världskriget, tog bolsjevikerna makten i Ryssland. Missnöje med kriget och svåra förhållanden möjliggjorde revolutionen. Tidigt började rapporter komma in från Ryssland om den judiska dominansen bland bolsjevikerna.

Den 2 maj 1918 skickade den amerikanske generalkonsuln i Moskva, Maddin Summers, ett telegram till State Department som specifikt behandlade situationen i ett antal ryska städer, bland annat Vitebsk. I rapporten meddelar Summers att bolsjevikjudar dominerar styret i dessa städer.

Generalkonsul Maddin Summers var en av många som på den tiden förordade militär intervention i Ryssland. Summers menade att bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland innebar ett så allvarligt internationellt hot att det till och med överskuggade det pågående världskriget och menade att de allierade och deras fiende Tyskland borde gå samman för att störta sovjetregimen.

summersdod

Bara någon eller några dagar efter sitt telegram den 2 maj avled Generalkonsul Summers, orsaken till hans hastiga död angavs vara överarbete. Summers blev 40 år gammal.

caldwelltelex

Den 5 juni 1918 skickade en annan amerikansk diplomat, John K. Caldwell, konsul i Vladivostok, ett telegram till State Department där det stod att läsa:

Femtio procent i sovjetregeringen i varje stad består av judar av värsta sort, varav många är anarkister. Det skulle vara ett gravt misstag från vår sida att erkänna bolsjevikerna …

Robert Wilton (1868-1925) som då arbetade som korrespondent för The Times i Ryssland, skulle 1920 publicera en bok på franska, Les Derniers Jours des Romanovs (Romanovs sista dagar), som handlar om bolsjevikernas mord på den ryska tsarfamiljen. I den franska upplagan av boken redovisades listor på befattningshavare i sovjetregeringen som med stor tydlighet visade att judar var i majoritet. Wilton skrev i sin bok:

Bolsjevismens hela historia i Ryssland bär en outplånlig stämpel av främmande invasion. Mordet på tsaren, avsiktligt planerat av juden Sverdlov och utfört av judarna Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov and Yurovsky, var inte en handling utförd av det ryska folket, utan av dessa fientliga inkräktare.

judebolsjeviker

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-02.


  • Publicerad:
    2019-05-02 00:00