VAPEN. EU-kommissionen har låtit en grupp forskare fabricera en rapport som ska underbygga de nya EU-direktiven om en avväpning av Europas folk. Inga medel skyrs för detta och den nyligen släppta Coventryrapporten visar hur EU ljuger sig fram till sina beslut.

Efter terrordåden i Paris under förra året uppkom bland EU-byråkraterna en diskussion om att göra vissa idag lagliga vapen illegala, då man påstod att det skulle minska antalet terrordåd och mord. EU påstod att det inom unionen sker över 1000 mord årligen med legala vapen och har tagit fram ett nytt EU-direktiv som ska inskränka jägares och tävlingsskyttars rätt att äga vissa vapen.

För att bygga upp sina argument om att göra fler vapentyper illegala beställde EU-kommissionen en rapport från en grupp forskare i Coventry i England. Studien döptes till ”EU EFFECT PROJECT”, kostade drygt 5 miljoner kronor och skulle bekräfta påståendet att det sker 1000 mord årligen inom EU med lagligt ägda vapen.

Nu har resultatet av studien kommit och den visar att det kan antas att fler än 1000 mord begås med legala vapen – men av dessa 1000 mord har 880 begåtts i länder utanför EU, så som Turkiet, Makedonien, Serbien och Montenegro. Alltså länder som inte är med i EU eller i Schengen-avtalet, vilket innebär att studien dementerar EU:s påstående om hur många mord som begås med lagliga vapen inom unionen. I rapporten skriver EU-forskarna ändå att resultatet av studien stödjer de förslag som EU-kommissionen lagt fram.

Den svenske forskaren Erik Laakoma vid Handelshögskolan i Stockholm är kritisk till EU:s vapenstudie:

— Det är bra att man studerar detta. Tillförlitlig statistik saknas idag i många EU-länder. Men det måste göras seriöst. Det är något märkligt att man när man vill studera frågan inom EU väljer att inkludera Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro i undersökningen. Det gör också att resultaten riskerar att bli missvisande, detta i synnerhet som mer än hälften av de mord som nämns i rapporten skett i dessa fyra icke-EU-länder.

Laakoma menar också att det finns skillnad på utvärderingen från 2014 och den nyss genomförda Coventryrapporten. Utvärderingen från 2014 baserades på publicerad forskning som granskats av andra forskare. Coventryrapporten är inte baserad på publicerad forskning.

EU vill på alla sätt avväpna den europeiska befolkningen och skyr inga medel i sin jakt. Beslut och direktiv byggs på ogranskad forskning och felaktig statistik.

Nordfront skrev i januari om att Brottsförebyggande Rådet skickat in ett remiss-svar till EU-kommissionen där man inte kan se någon effekt av att illegalisera dessa vapen.

Om du vill läsa hela Coventryrapporten kan du göra det HÄR.

Källa:
EU-bluffen om legala vapen


  • Publicerad:
    2016-08-17 23:55