EU. Trots beskattning till EU, får medlemsländerna ändå klara sig själva utan stöd från EU trots stora problem orsakade av coronapandemin. EU väljer nu istället att skänka svindlade 450 miljoner euro i ”coronabidrag” – till Marocko.

Nyhetsbyrån Reuters skriver om EU:s nya beslut att donera 450 miljoner euro, motsvarande närmare fem miljarder kronor, till ett land som varken hör till Europa eller är medlem i EU. Detta samtidigt som unionen inte haft några som helst problem att förhålla sig helt kallsinnig när medlemsländer drabbade av stora problem, bönat om stöd i kampen mot pandemin.

Bidraget till Marocko är avsett att ge landet stöd i kampen mot coronapandemin. Många har därvid påpekat att ett flertal medlemsländer, som i åratal bidragit till EU:s ekonomi, nu efterfrågar hjälp från EU, men nekas.

Nästa exempel på EU:s svek under kris, är skogsbränderna i Sverige under sommaren 2018. Sverige stod dåligt rustat och saknade egna resurser att effektivt bekämpa bränderna. Brandmän från Polen slöt då upp i stora skaror och man fick till slut bukt med bränderna.

Medan svenska politiker och tjänstemän i ett försök att ta udden ur EU-kritiken hävdade att det trots allt ändå var unionen som hade ”möjliggjort” den polska insatsen, stod det i uttalanden från polska dito klart att det hela var ett enskilt polskt initiativ från början till slut.

Det tredje exemplet på svek, är från tidigare i år, då Turkiets president Recep Tayyip Erdogan öppnade sitt lands gräns mot Grekland för så kallade ”flyktingströmmar” att fritt strömma in i Europa. EU avsade sig här sitt ansvar att försvara Europa mot angreppet. Grekland stod till en början ensamt i sin kamp att skydda vår världsdel. När hjälpen sedan kom, var det från vissa enskilda länder, däribland Österrike, och inte från EU.

Och för att återkomma till den aktuella situationen så vägrar EU alltså att bistå medlemsländer under coronakrisen för att istället ge ett generöst bidrag till ett land som varken är beläget i Europa eller någonsin har bidragit till EU:s ekonomi. Det stöd som trots allt har tillkommit vissa EU-länder har, som i de två andra fallen, kommit från enskilda länder, i det här fallet exempelvis USA och Ryssland.


  • Publicerad:
    2020-04-02 13:10