UTRIKES. Efter att ett folkval hållits på Krimhalvön där 95 procent röstade för att Krim ska bli en del av Ryssland inför nu USA och EU sanktioner mot Ryssland.

USA:s president Barack Obama har tillsammans med USA:s statskassa utfärdat en order om att sanktioner ska införas mot sju ryska och fyra ukrainska topptjänstemän. EU har tidigare infört sanktioner mot 21 tjänstemän efter att Krim förklarade sig självständigt.

Ordern ska ha trätt i laga kraft den 17 mars klockan 00:01 mätt i Washington DC:s tid. Strax innan klockan 11:00 samma dag talade presidenten till nationen från Vita huset för att kort redogöra för de senaste åtgärderna som vidtagits.

Under sitt tal förklarade Obama att den nya ordern ”utökar omfattningen av sanktionerna gentemot Ryssland vilket tydliggör att deras handlingar får konsekvenser”. Han berättade även om sina planer på att besöka NATO-företrädare i Europa nästa vecka och att vice president Joe Biden under måndagskvällen skulle bege sig till Europa för att tala med tjänstemän i Polen, Estland, Lettland och Litauen.

— Det internationella samfundet kommer fortsätta stå enat mot alla brott mot Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. […] Om Ryssland fortsätter blanda sig i Ukraina är vi beredda att införa ytterligare sanktioner, säger Obama.

I enlighet med ordern innefattar sanktionerna ett förbud för de berörda tjänstemännen att beträda amerikansk mark samt strypandet av deras tillgångar. Detta har dock ingen effekt på de tjänstemän som saknar tillgångar utomlands enligt Rysslands ställföreträdande premiärminister Dmitrij Rogozin, en av de drabbade personerna.

Rysslands ställföreträdande utrikesminister Sergej Ryabkov säger:

— Det är skandalöst att USA:s administration införde sanktioner mot ett antal tjänstemän som representerar Ryssland. […] Detta speglar den sjukliga motviljan att kännas vid verkligheten och ett försök att påtvinga oss deras ensidiga och obalanserade metoder som fullkomligt försummar verkligheten.

Det amerikanska uttalandet kom kort efter att EU på måndagen införde reseförbud och frysning av tillgångar för 13 politiker från Ryssland respektive åtta från Krim som tros ha varit kopplade till Krims utbrytande från Ukraina.

EU:s sanktioner kommer vara i sex månader enligt Federica Moghereini, Italiens utrikesminister. Enligt henne kommer sanktionerna omfatta visumförbud och ekonomiska inskränkningar, dock kommer de inte drabba företrädare för Rysslands ledning, journalister eller anställda inom ickestatliga organisationer.

Sanktionerna planeras utökas då EU-ledare sammanträder i Bryssel på torsdag enligt Litauens utrikesminister Linas Linkevicius.

EU-sanktioner kräver enighet bland samtliga 28 medlemsstater. Flera länder, bland annat Grekland, Cypern, Italien, Spanien och Portugal är dock tveksamma till hur de ska rösta.

Rysslands president Vladimir Putin har tidigare sagt att skadan som åsamkas av möjliga sanktioner rörande Ukrainakrisen kommer vara ”ömsesidig”. Rysslands utrikesministerium menar att Moskva kommer svara på möjliga sanktioner men inte nödvändigtvis på precis samma sätt.

EU:s och USA:s sanktioner kommer efter att Krims parlament på måndagen förklarade regionen självständig samt efter ett folkval under söndagen i vilket 95 procent av röstarna röstade för att Krim ska bli en del av Ryssland.

Källa:
EU, US impose sanctions against Russian officials after Crimea referendum


  • Publicerad:
    2014-03-18 00:50