INRIKES. En Expo-journalist säger att svenskars oro för landets förfall grundar sig i etnonationalistiska tankar.

Den somaliske Expo-journalisten Bilan Osman skriver idag på Twitter att ”paniken” över det förändrade och försämrade Sverige grundar sig i etnonationalistiska tankar.

”Det som skrivs om just nu, paniken som uppstår över en ”förändrad stadsbild” är fö det antirasister talat om länge. Att rasistiska föreställningar inte handlar om ekonomi, ”systemkollaps”, allmänt missnöje osv. Det handlar om att människors blotta existens provocerar” skriver Osman i sitt första av många inlägg.

Hon skriver vidare att två av tre sverigedemokratiska väljare enligt en undersökning helst vill ha etniska svenskar som grannar. Undersökningen backas delvis upp av en annan studie, som hävdar att 48 procent av det socialkonservativa partiets väljare anser att människor kan delas upp i olika biologiska raser.

”Rasistiska föreställningar går givetvis bortom SD, men undersökningarna ger också en bra bild av vad som driver rasismen: en längtan efter ett homogent samhälle” fortsätter hon.

Hon hävdar därefter att etniskt homogena nationer ”testats x antal ggr i historien” men som ”alltid slutat i total förödelse”.

Slutligen skryter den muslimska somaliskan om att hon är tillsammans med en jude och att hennes barn således kommer att fira både judiska och muslimska högtider, samt att många svenskars vardag ser ut så här idag. De som inte vill integreras i det ickesvenska Sverige kan ”käka snabbmakaroner i resten av sitt liv”.

Urval av tweets:


  • Publicerad:
    2019-06-17 19:30