Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Expo: “Det finns inga svenskar – alltså kan de inte bytas ut”

Av Redaktionen, 2019-06-20
redaktionen@nordfront.se

FAKE NEWS. Genom att definiera svenskar som alla som föds i Sverige och icke-svenskar som alla som föds utanför Sverige försöker Expo ”bevisa” att det inte pågår något folkutbyte.

George Soros finansierar massinvandringen till Sverige och samtidigt underrättelsetjänsten Expo, som påstår att massinvandringen inte är något problem.

Den storfinansfinansierade underrättelseorganisationen Expo försöker ge sig in i debatten om befolkningsutbytet i västerländska länder. Kanske föga förvånande menar Expo att det hela är en ”högerextrem myt” som kan motbevisas med siffror.

Expo konstaterar att 18 procent av alla människor i Sverige är födda utomlands, enligt siffror från SCB. Detta utgör enligt Expo hela den icke-svenska delen av befolkningen eftersom ”[k]ategorin ”utländsk bakgrund” görs inga prognoser för av SCB”.

När man hävdar att ”svensk” betyder ”människa född i Sverige” ökar förstås den svenska befolkningen med varje ny person som föds, medan den icke-svenska delen endast ökar med hjälp av invandring. På så sätt lyckas Expo ”bevisa” att det även fortsättningsvis kommer att finnas fler svenskar än icke-svenskar i Sverige.

Expo menar vidare att rapporter såsom nederländska Gefiras – som pekar på att etniska svenskar inom kort kommer att vara en minoritet i Sverige – inte är tillförlitliga. Detta eftersom det enligt Expo inte finns några etniska svenskar:

Men Gefira skriver också uttryckligen att vad de räknat på är antalet ”infödda vita svenskar”, en godtyckligt definierad kategori som bygger på den felaktiga idén att det finns människoraser, inklusive en vit ras.

Man menar att etniska svenskar är en ”egen, oklart definierad underkategori av Sveriges befolkning” som Gefira ”uppfinner” och försöker räkna på ”som om den vore isolerad från resten av folket”.

Slutsatsen man drar är alltså att svenskar inte existerar som etnisk grupp, utan endast består av individer som föds inom landets gränser och att dessa även fortsättningsvis kommer att vara i majoritet så länge inte flera miljoner människor som är födda i andra länder bosätter sig i Sverige.

Källa:
Nej, svenskar riskerar inte att bli i minoritet


  • Publicerad:
    2019-06-20 14:00