KONTROLL. Facebook samarbetar med det amerikanska försvarsdepartementet för att kartlägga människors beteende på sociala medier.

Facebooks grundare, juden Mark Zuckerberg

Facebooks grundare juden Mark Zuckerberg

Judiskt ägda Facebook experimenterar med tankekontroll på intet ont anande användare. I dessa experiment har man ett samarbete med amerikanska försvarsdepartementet som forskar om civila oroligheter och hur man skall kontrollera och kväsa desamma då de uppkommer.

Programmet som Pentagon använder och sponsrar heter Minerva. I år spenderar Pentagon 6 miljoner dollar på programmet och under de nästkommande 3 åren skall 17 miljoner dollar användas till forskningen.

Olika sociala medier exploderade under veckoslutet efter att det blev känt att Facebook i hemlighet manipulerat inlägg som setts av minst 700.000 användare redan i november 2012. Man ville undersöka hur emotionella känslor sprids över sociala medier.

Facebook ändrade innehållet som visades upp på vissa användares nyhetsflöden för att kontrollera hur många tjänster som innehöll ord med positivt eller negativt laddade känslor.

Samtidigt kommer det sociala mediet Twitters nyhetesflöden och samtal att undersökas ”för att identifiera hur individer mobiliseras likt en ’social smitta’ och när de blir mobiliserade via sociala medier.”

Källa:
Facebook mind control experiments linked to DoD research on civil unrest


  • Publicerad:
    2014-07-03 18:30