UTRIKES. EU-domstolens generaladvokat hävdar att Ungerns nedstängning av Soros universitet inte var förenligt med EU:s och Världshandelsorganisationens regler.

Den fackförbundsägda nyhetssajten Europaportalen skriver att Centraleuropeiska universitet (CEU) som är grundat av juden George Soros var det enda universitet som inte lever upp till de nya lagkrav som den ungerska regeringen ställde år 2017. Kort därefter tvingades universitetet flytta till Wien. Därefter inledde EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern. En av motiveringarna var att ”lagen strider mot den akademiska friheten.”

Under torsdagen lämnade en av EU-domstolens generaladvokater, Juliane Kokott in sin åsikt i fallet. Hon anser att den ungerska lagen strider mot både EU- och WTO-rätten (Världshandelsorganisationen).

Kokott anser bland annat att kraven som den ungerska regeringen ställde på Centraleuropeiska universitetet utgör en ”oproportionerlig begränsning av friheten att grunda och driva utbildningsinrättningar och på den akademiska friheten”. Hon menar även att det strider mot etableringsfriheten, EU:s tjänstedirektiv och EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

Torsdagens yttrande är inte bindande för EU-domstolen, men i majoriteten av fallen går domstolen på generaladvokatens utlåtande.

Ännu finns inget datum för slutlig dom.


  • Publicerad:
    2020-03-08 14:25