JUDISK MAKT. I en opinionstext i ryska RT skriver filosofie doktor John Laughland att det inte längre finnas något förtroende för den korrumperade Europadomstolen.

Filosofie doktor John Laughland som är historiker och har specialiserat sig på internationella relationer skriver för ryska RT att förtroendet för Europadomstolen nu har raserats.

Europeiska centret för lag och rätt i Strasbourg har avslöjat att flera av domarna i Europadomstolen har dubbla lojaliteter i och med sina intressen i icke-statliga lobbyorganisationer som finansieras av juden George Soros.

22 av de 100 domare som har tjänstgjort vid Europadomstolen, har starka kopplingar till George Soros Open Society Foundations och Amnesty International eller organisationer som finansieras av dessa. Amnesty International skapades av juden Peter Benenson.

Exempelvis har Human Rights Watch under de senaste tio åren erhållit totalt 100 miljoner dollar från George Soros stiftelser.

En del av de icke-statliga organisationerna får så mycket pengar av Soros till sina budgetar att de i realiteten är helägda dotterbolag till Soros stiftelser.

Kopplingarna mellan domarna och dessa organisationer är mycket påtagliga. Dessa inkluderar domare som i åratal har arbetat i organisationernas styrelser eller exekutiva råd, innehaft avlönade lärartjänster på Soros-finansierade institut och andra betalda arbeten och uppdrag.

Rapporten som listar de kopplingar mellan Europadomstolen och George Soros som man har lyckats avslöja står att finna på sidorna sju och åtta i den här rapporten.

Ett bra exempel på detta, skriver Laughland, är bulgaren Yonko Grozev som var ledare för George Soros Open Society Justice Initiative när har försvarade den ryska feministiska porrgruppen Pussy Riot i ett åtal mot Ryssland 2018, innan Grozev kort därefter valdes som domare i Europadomstolen.

Inte endast domare är korrumperade på detta sätt, skriver Laughland. Exempelvis har kommissionären för mänskliga rättigheter vid Europarådet mellan åren 2012 och 2018, Nils Muiznieks, använt sitt arbete i Europarådet för att kampanja mot medlemsstaten Ungerns så kallade ”anti-Soroslagar”. I åratal var han avlönad aktivist i George Soros Open Society Foundations i Lettland.

Studien inkluderar dock inte mer informella samarbeten mellan EU-domarna och dessa icke-statliga lobbyorganisationer, eller mindre temporära uppdrag. Detta innebär att kopplingarna mellan lobbygrupperna och Europadomstolen är starkare än vad studien redogör för, skriver Laughland.

Europadomstolen har inte förnekat rapportens innehåll. Enligt Laughland kommer de att få svårt att göra det, eftersom uppgifterna kommer från Europadomstolen själv.

I 88 fall satt domare i Europadomstolen och dömde i ärenden mot organisationer de tidigare hade arbetat för.

Det behövs heller ingen juridisk erfarenhet för att få döma i målen hos Europadomstolen, 51 av 100 domare har inte tidigare varit domare, istället har ofta aktivister som arbetat med mänskliga rättigheter för Soros eller någon av hans andra frontorganisationer valts till att döma i domstolen.

Därför ligger nu förtroendet för Europadomstolen som en rättvis och oberoende domstol i ruiner, skriver John Laughland.

Källor:
Credibility of European Court of Human Rights lies in ruins after judges’ links to Soros revealed
NGOs and the Judges of the ECHR, 2009 – 2019


  • Publicerad:
    2020-02-27 22:10