NORGE. Nya siffror från den norska immigrationsmyndigheten UDI visar att fler och fler så kallade asylbarn försvinner från mottagningarna.

Under loppet av 2016 försvann 182 ensamkommande minderåriga asylsökare från norska mottagningar, varav 63 av dem försvann under december månad. Detta enligt nya siffror från den norska immigrationsmyndigheten UDI.

Enligt Thale Skybak, sektionschef inom Rädda barnen, så är det för att asylsökarna ”endast” får tillfälliga uppehållstillstånd i landet, vilket gör dem upprörda och driver dem till flykt.

— Vi är mycket bekymrade över konsekvensen av det i ökande grad ges tillfälliga uppehållstillstånd till ensamma mideråriga asylsökare. Detta leder till att de försvinner och ger sig ut på ny flykt, säger Skybak.

Enligt UDI ska det har registrerats ett ökande antal av oroligheter på mottagningarna för så kallade flyktingbarn. UDI kopplar även ihop detta till de tillfälliga uppehållstillstånden.

Källor:
«Flyktningbarna» forsvinner fra mottakene
Stadig flere mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak


  • Publicerad:
    2017-01-12 08:30