INRIKES Folkhälsomyndigheten stängde ner klubbar för homosexuella

Fredag den 28 januari lät Folkhälsomyndigheten meddela om omedelbar permanent nedstängning av verksamheten för två stycken klubbar för homosexuella i Stockholm med hänvisning till gällande pandemilagstiftning och smittskyddslagen.

Klubbarna har genom den verksamhet de bedrivit medverkat till att rådande pandemi haft fortsatt hög smittspridning och dessutom ej vidtagit förebyggande åtgärder för att sexuella kontakter kan uppstå och därmed bidra till smitta, enligt myndigheten.

Folkhälsomyndigheten har i sitt beslut om verksamhetsförbud, utöver rådande pandemi, även tagit hänsyn till smittspridning av andra samhällsfarliga sjukdomar så som syfilis och HIV.

De aktuella klubbarna är Backdoor vid Globen och Scandinavian leathermen på Södermalm.

Då anslagen verkar bestå av samma gula affischer som de som under den så kallade förintelsens minnesdag sattes upp på Forum för levande historias lokaler i Stockholm kan det antas att dessa båda affischeringar eventuellt är utförda av individer som spelar systemet ett spratt.