INRIKES. Försvarsmakten vill se stora satsningar på det svenska försvaret. Bland annat vill man att försvarsbudgeten fördubblas till 2035.

Dagens försvarsmakt möter inte den förändrade omvärldsutvecklingen, konstaterar Försvarsmakten i sin rapport som ska beskriva hur Sveriges försvar bör se ut 2035. Därför vill försvaret se ett högre anslag för att kunna ha fler krigsförband, nytt materiel och nya förmågor.

– Vi behöver öka antalet medarbetare redan nu för att kunna utveckla organisationen och öka den militära förmågan mot 2035. För att hantera större osäkerhet och ökade krav på uthållighet behöver Försvarsmakten öka tillgängligheten i vissa krigsförband med fler heltidsanställda, säger Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör vid Försvarsmakten, i ett pressmeddelande.

Ett av kraven som Försvarsmakten presenterar är att försvarsbudgeten ska fördubblas till 2035. Det nuvarande anslaget ligger årligen på 53 miljarder kronor. Försvarsmakten vill att den siffran uppgår till 75-85 miljarder 2025 och 115 miljarder 2035.

Försvarsmakten föreslår även en dubblering av antalet anställda under samma period, från dagens 50 000 personer till 120 000 personer.

Källa:
Perspektivstudie om hur försvaret bör utvecklas till 2035


  • Publicerad:
    2018-02-24 09:00