USA. Förtroendet för det amerikanska valet har störtdykt hos republikanska väljare. Justitieminister William Barr har nu meddelat att han tänker undersöka om det förekommit valfusk.

Skärmbild: Twitter

USA:s justitieminister William Barr skrev i ett memorandum att han kommer öppna för undersökningar om valfusk under presidentvalet i USA. Mitch McConnel gav också sitt stöd till Donald Trump att utföra sådana undersökningar.

I memorandumet skriver Barr:

Nu när röstningen är genomförd är det viktigt att det amerikanska folket kan lita på att valet utfördes på ett sådant sätt att utgången reflekterar folkets vilja.

Samtidigt rapporterar företaget Morning Consult om att republikanska väljare i hög grad inte tror att valet har gått rättvist till. Dessa idéer är framförallt framträdande i stater där det är jämnt mellan Trump och Joe Biden.

Som den översta grafen visar tror endast tre av tio att valresultaten är tillförlitliga i delstater som Arizona, Georgia, Michigan, Nevada och Wisconsin. I Pennsylvania tror endast 23 procent av de republikanska väljarna på valresultatet. Ungefär hälften av de registrerade väljarna tror alltså i vissa delstater att valet inte har gått rätt till, vilket också är en anmärkningsvärt hög siffra. I den andra är det mycket allvarligare, tilltron till det amerikanska valsystemet hos de republikanska väljarna har minskat från den högsta noteringen på 68 procent den 25 oktober till 34 procent den 9 november. En minskning på 34 procentenheter! Hos de demokratiska väljarna har det snarare ökat och det har det också gjort hos de oberoende väljarna.

Frågan är då om William Barr först nu har agerat efter opinionsundersökning visar att en stark misstro mot valets utgång, alternativa medier och väljare till Trump har sedan valnatten visat upp oegentligheter i valet och detta borde ha undersökts omgående. Efter att Barr tillkännagav sina intentioner att undersöka valfusk lämnade Richard Pilger som är direktör för den enhet i justitiedepartementet som undersöker valfusk. Han sa upp sig i protest över Barrs nya direktiv.

Dessa undersökningar är kanske en skapad dimridå från det republikanska etablissemanget för att lugna ned de frustrerade republikanska väljarna? Detta återstår att se.

Detta kan självklart också göra republikanska ledare oroliga inför framtiden då deras väljare inte längre tror på att valen genomförs på ett korrekt sätt och därmed kommer antalet röster på dem minska, egenintresset hos dem har alltså kanske tagit över. Den absoluta makten är också antagligen orolig då det nuvarande statsskicket kommer ifrågasättas allt mer av främst republikanska väljare, som i högre grad är beväpnade.

Samtidigt har Donald Trumps judiska svärson Jared Kushner gett Trump judaskyssen och uppmanar honom att acceptera valresultatet. Både AIPAC och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gratulerat Joe Biden till valvinsten. Detta trots allt Trump har gjort för världens judar.

Detta har lett till ilska och okvädningsord mot Netanyahu från framförallt republikanska väljare som är förbannade över hans tilltag och illojalitet mot Trump.


  • Publicerad:
    2020-11-10 19:28