ANTISIONISM National Justice Partys Joseph Jordan, eller Eric Striker, har listat fyra punkter som förklarar hur förstörelsen av Israel kan gagna västvärlden. Nordfront har översatt artikeln med lov av originalförfattaren.

Den 7 oktober startade en grupp ”vildar” från Gaza en offensiv in i Israel med en brigad bestående av olika vapenslag. Denna styrkas spjutspets bestod av en elit av lätta infanterisoldater som understöddes av drönare, landstigande marinsoldater, cyberattacker och ett massivt bombardemang med upp till 5000 raketer under en 20 minuter lång tid. Detta raketregn förstörde den ”oövervinneliga arméns” lokala kommandostruktur, överväldigade ”Iron Dome” [Israels missilförsvar som till stor del finansieras av amerikanska skattebetalare reds. anm] och orsakade enorma förluster bland israeliska soldater och bosättarmiliser på deras egna baser.

Efter Israels bestialiska ”hämnd” på folket de förtryckt ända sedan den judiska ”statens” terroristiska grundande, står nu världen endast 13 dagar senare på randen till en global konflikt. Detta till stor del på grund av det slavförhållande G7-nationerna har till sin judiska mästare. De största förbrytarna: USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, som nu ger diplomatiskt och militärt stöd för de vitt spridda (även av Israels egen regering!) och oförsvarliga grymheter som hade varit djupt stötande för varenda armé i historien – kanske med undantag för Genghis Khans mongoler.

De sadistiska och kriminella handlingar som Israel begår i Gaza – som inkluderar oförklarliga bombningar på Al-Aharabi sjukhuset och den 1000 år gamla Sankt Porphyrios kyrkan, har vänt alla civiliserade folk mot sionismen. Kina och Ryssland, som har tagit beslutet att börja bygga en förståndig världsordning utan USA:s dominans, tar palestiniernas sida och står med Iran mot det frenetiska och rasande missfostret till stat som Israel utgör.

Betydelsefulla nationer vänder ryggen åt Israel, och i förlängningen åt USA och deras europeiska vasallstater. För första gången på många årtionden kan vi nu börja fantisera om en värld där Israel inte existerar. Hur skulle en sådan värld se ut? Hur kunde undergången av Israel som en judisk stat till syvende och sist tjäna västvärlden.

1. Öka västvärldens prestige

Som Fred Kagan, Bernard Henry-Levi och andra judiska intellektuella har noterat: Globalism och liberalism är artificiella konstruktioner som står i strid med den mänsklig naturen – som instinktivt söker sig mot nationell suveränitet, självförsörjning, etnisk lojalitet och tradition. Olika nationer måste dras sparkande och skrikande mot dessa ”framsteg” genom USA:s internationella monopol på ekonomin, militära hot, juridiska kraft och politiska våld.

De senaste åren har denna ”regelbaserade liberala ordning” som hållit i sig sedan Berlins fall, hamnat under en aldrig tidigare sedd ansträngning.

Första slaget kom då USA hastigt drog sig tillbaka från Afghanistan. Pentagonrepresentanter underskattade kraftigt farten med vilken talibanstyrkorna – som deras rykte till trots hade förvandlats från en trasklädd bondearmé till en semi-proffessionell armé – närmade sig huvudstaden. Slutresultatet var en panikartad flykt med enorma mängder kvarlämnad militärmateriel och de lokala USA-kollaboratörerna som fick klänga på de flyende amerikanska flygplanens vingar.

Talibanernas seger efter 20 års krig med USA ovanpå andra konflikter som houthiernas seger i Yemen och den färskare höstoffensiven mot Israel är delar i en bredare trend: Revolutionära utvecklingar i taktiker och billiga vapen har tillåtit tidigare svaga kämpar att komma väldigt nära nivån på sina fienders tekniskt överlägsna, men mer viljelösa arméer.

Det andra slaget mot den västerländska strategin av liberal foglighet kom på den ekonomiska fronten 2018, med Donald Trumps kampanj för att sätta maximalt tryck på Iran och misslyckandet med att isolera Ryssland efter att landet trotsade USA genom att invadera Ukraina 2022.

Iran och Ryssland har inte bara överlevt, utan de har blomstrat under en våldsam amerikansk och europeisk ekonomisk krigföring. Alla västvärldens ekonomiska attacker mot Ryssland har skadat anfallarna mera än själva målet för anfallet. Kinas främjande av dess nationella intressen väger tyngre än att hänge sig åt neurotiska och själlösa globalistjudar som vill göra internationella vinningar. Detta har tillåtit landet att bli en global supermakt.

Nu i dess aldrig sinande försvar av det judiska folkmordet på det palestinska folket har västerlandet tagit emot ett avgörande slag. Denna gång på grund av samma doktrin om mänskliga rättigheter som en gång användes för att legitimera avrättningarna av de tillfångatagna tyskarna i Nürnberg och fängslandet av serbiska patrioter i Haag.

För en stor del av världen, inkluderat ett växande antal medborgare i västländer, ser nu figurer som Joe Biden, Ursula Van Der Leyen och Olaf Scholz bete sig som medbrottslingar i barbariet genom att upprepa den grova judiska lögnen att den israeliska flygattacken som förstörde det kristna al-Ahli sjukhuset och dödade alla kvinnor och barn som befann sig inne i byggnaden egentligen skulle vara ett resultat av palestinier som avfyrade raketer på sig själva. Detta trots att israelerna öppet deklarerat sina avsikter att bomba Gaza. Dessa uttalanden kan inte ses som något annat än förolämpningar mot allas intelligens.

Biden-regimens beslut att skicka amerikanska trupper och hangarfartyg, ackompanjerat av åtminstone tio miljarder dollar i militärt stöd, gör oss till direkta medbrottslingar i den obscena grymhet som vi nu bevittnar i realtid. Konsekvenserna på både kort och lång tid kommer att genljuda i årtionden, och inget av det skulle ha hänt ifall Israel upphört att existera och den judiska lobbyn inte befläckat våra händer med blod från oskyldiga.

2. Minskning av utlandsbistånd och "America First"-grundad geopolitisk realism

Att stödja Israel är en kostsam affär för amerikanska skattebetalare.

Förutom de årliga 3,8 miljarder dollar som sänts till Israel, som förser sina medborgare med en välfärd från vagga till grav som amerikaner bara kan drömma om, betalas också tiotals miljarder i skyddspengar till olika muslimska nationer. Dessa nationer såsom Egypten och Jordanien har historiskt varit fientliga mot sionismen men nu mutas de alltså för att vända bort blicken och till och med i hemlighet understöda de fientliga handlingar som den judiska staten utför.

Addera därtill kostnaderna från olika krig i mellanöstern som utkämpats för Israels räkning de senaste 20 åren och det kumulativa priset för Israel närmar sig biljoner. President Biden beordrade den amerikanska kongressen att förse de judiska krigsambitionerna i Ukraina och Israel med ett till paket på 100 miljarder dollar. Detta arrangemang, där USA och dess Nato-allierade våldsamt rensar bort ledare och länder som motsätter sig israelisk expansion, är nu den drivande kraften bakom vartenda amerikanskt militäräventyr i Nordafrika och Mellanöstern.

Att för USA och Europa befinna sig i ett permanent krigstillstånd med de resursrika och potentiellt enorma marknaderna i arabvärlden, bara för att möjliggöra folkmordsprojektet som den minimala och meningslösa judiska staten utgör, är helt enkelt irrationellt från en icke-judisk, västerländsk geopolitisk synpunkt. Länder som inte är fastbundna vid Israel, såsom Kina, finner enorma rikedomar och välvilja bara genom att idka handel med den islamiska världen och hålla sig borta från deras interna angelägenheter. Detta är en lösning som skulle ge fördelar för alla inblandade. Men det kommer aldrig vara möjligt så länge vi tvingas vara garanten för Israels existens.

Till slut, i ett Mellanöstern utan Israel är det klart att Iran kommer att vara supermakten i regionen. En sådan evolution skulle drastiskt reducera wahhabi-terrorism och tillåta spridandet av den mer civiliserade och etiska form av persiska islam som praktiseras i Iran. Detta skifte skulle föra med sig fred och utveckling till den sedan länge problematiska regionen och märkbart reducera problemen som Saudi-, Israel- och CIA-uppbackade islamister orsakar över hela världen.

3. Stoppa massmigrationen från Mellanöstern till Europa

Den israeliska regeringens officiella hållning är att den aldrig kommer att acceptera en palestinsk stats existens. För Netanyahus styrande koalition har planen alltid varit att göra livet så outhärdligt för de 4,5 miljoner araber i de ockuperade områdena att de trycks ut i öknen av bosättare, dödas eller emigrerar. Israelerna vill annektera allt palestinskt land och ersätta araberna med judar genom systematiskt våld, en policy som framträdande figurer som den israeliske finansministern Bezalel Smoterich stolt proklamerar för omvärlden.

Den aktuella påtryckningskampanjen från USA, Israel och den Europeiska unionen för att övertyga Egypten att ta emot alla palestinier från Gaza – allt detta motiverat med humanitära skäl – borde vara alarmerande för invandringsmotståndare. Den egyptiska regeringen vägrar att acceptera överenskommelsen för att de vet att efter att palestinierna har evakuerats till landet, får de aldrig återvända. När de tillfrågades om vilken plan de har angående dessa miljoner flyktingar om de viker sig för amerikanskt och israeliskt tryck svarade den egyptiska regeringen med en deklaration att de ämnar skicka dessa till Europa.

I nästan ett årtionde har de största källorna för icke-vit migration till Europa varit från nationer som destabiliserats av amerikanska krig utkämpade för Israel. Exempel på dessa krig är Syrien, Afghanistan, Irak och så vidare. Icke-statliga organisationer sponsrade av USA, Europeiska unionen och Israel har avsiktligt möjliggjort en folkvandring av män i vapenför ålder från arabländer som USA och Israel ser som problematiska ur ett geopolitiskt perspektiv. Detta har gjort att dessa länder till stor del tömts på potentiella rekryter till den lokala motståndskampen mot sionismen.

I en ny världsordning där Israel inte längre existerar skulle vi omedelbart se en drastiskt minskning av araber som försöker emigrera till Europa som asylsökande. Vidare skulle partnerskap kunna ta form med demoniserade anti-sionistiska aktörer som Syrien, ett land som många av migranterna som befinner sig i Europa kommer ifrån men där ledningen istället vill att de återvandrar till sitt hemland och ser denna repatriering som en prioriterad fråga.

4. Försvaga judisk makt internationellt

Israels undergång skulle inte vara slutet för den judiska makten internationellt då den skulle behålla sitt grepp om de västerländska nationerna.

Samtidigt skulle ett sådant scenario representera en massiv förlust för denna maktstruktur. Att reducera judarnas makt att direkt terrorisera världen med den sionistiska statens illegala kärnvapenarsenal skulle ha otvetydiga fördelar, speciellt då israeliska representanter i väst ständigt hotar med att använda dessa. Neutraliseringen av detta hot skulle kräva en snabb seger av Iran, Hamas, Hizbollah som har möjlighet att nå dessa vapen innan de kan avfyras.

Att förstöra det säkra huset som använts för internationellt spioneri, utpressning och mordkommandon, fritt från icke-judiska ögon, kan orsaka en omedelbar förändring i världsangelägenheter, inklusive i det judiska fortet USA. Strategin att kombinera yttre israeliskt inflytande med judisk makt i västvärlden skulle plötsligt bli blind på ett öga. Detta skulle lämna den väloljade maskinen som dominerar oss svagare än den varit innan.

Slutet för sionismen skulle inte vara en universallösning och det kommer inte att lösa alla problem för västerlandet. Men det har en potential att bli ett stort steg framåt. Vi ska inte agera livvakter åt ett fåtal miljoner judar som krigar mot hela den muslimska världen, och om Israel går under kommer vi inte längre att vara det.

Artikeln är en översättning av artikeln ”four ways the destruction of Israel can benefit the west” publicerad av National Justice Party.