UTTALANDE Nedan följer en något nedkortad översättning av NJP:s officiella uttalande om den eskalerande konflikten i Ukraina, publicerat den 25 februari.

Den tjugotredje februari tillkännagav den ryske presidenten Vladimir Putin inledandet av en ”speciell militär operation” i Ukraina.

Det är i skrivande stund oklart huruvida den ukrainska militären är villig eller kapabel att åstadkomma ett koordinerat och effektivt motstånd mot Ryssland.

National Justice Party hoppas att situationen kan lösas med så lite blodspillan som möjligt på båda sidor, och vi ser varje utgjutelse av något som helst ryskt eller ukrainskt blod som en tragedi.

Vi förkastar de falska och barnsliga narrativen om att konflikten skulle ha orsakats av västliga medier och vi lägger lejonparten av skulden för eskaleringen på USA:s och Natos axlar – vilka har drivit på denna kris från dess start och cyniskt ljugit för sina egna medborgare.

President Joe Biden har utlovat att han ska få Ryssland att betala ett högt pris, men de enda människor han kan tvinga betala något är amerikanska och europeiska medborgare.

Olje- och naturgaspriserna förväntas öka ytterligare som ett resultat av denna konflikt, ett faktum som lägger bördan för USA:s/NATO:s geopolitiska spel på vanliga amerikaner och européer, vilka inte har något intresse av en fientlig relation med Ryssland.

Den 22 februari återkallade den tyska regeringen, på order från NATO, certifieringen av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Tyskland, vilket ytterligare äventyrade det projekt, som skulle minska energiräkningarna för miljontals tyskar.

Antivit flyktingpolitik

Den humanitära retoriken och de löften om att ta emot enorma mängder flyktingar, som vanligtvis följer med sådana här konflikter, är i detta fall helt frånvarande – på grund av ukrainarnas vita rasidentitet.

FN har bara fått 9 % av den redan snålt tilltagna budgeten på 190 miljoner dollar, som de har bett om för att kunna bistå vid en flyktingkris.

I skarp kontrast till landets förhållningssätt när det kommer till icke-vita flyktingar, har Sverige tillkännagivit att man kommer vägra ta emot ett stort antal ukrainska flyktingar, och samtliga av dem som släpps in i landet, kommer att utvisas så snart som möjligt.

Enligt analytikern vid Atlantic Council Michael Bociurkiw, så uppmanar både europeiska regeringar och Ukrainas judiske president Volodymyr Zelensky ukrainare att inte fly till Europa, eftersom världsdelen ”redan är mättad med flyktingar”.

Halsstarrig amerikansk regim

Omfattningen av den ryska interventionen är, i likhet med Ukrainas slutliga status ännu okänd, men en sak står klar:

Hela situationen hade kunnat undvikas om den amerikanska regeringen faktiskt hade hörsammat amerikanska medborgares önskemål beträffande förd utrikespolitik.

Opinionsundersökningar har konsekvent visat att amerikaner motsätter sig idén att USA skulle ha i uppdrag att ”sprida demokrati” utomlands, vilken åberopas som ursäkt – inte bara för öppen aggression som i till exempel Irakkriget, utan även för iscensättandet av kupper och politiska mörkade operationer i främmande länder som Ukraina.

74 % av amerikanerna undanber sigen stor roll för USA i Ukraina-konflikten” och endast 23 % litar på den amerikanska underrättelsetjänsten, enligt en nyligen genomförd undersökning.

Den nuvarande krisen i Ukraina är resultatet av flera års provokationer och mörkade politiska operationer, där Ukraina utnyttjats som spelplats. De berättelser om krisen och den ukrainska statens ”demokratiska” natur, vilka enhälligt upprepas av västerländska medier, är alla helt falska.

Straffet för vägran att underteckna frihandelsavtal med EU

Den nuvarande situationen kan spåras tillbaka till 2013, när Victor Janukovitj, Ukrainas förre pro-ryske president, vägrade att underteckna ett politiskt associerings- och frihandelsavtal med Europeiska unionen.

Som svar höll USA-stödda huliganer i månader våldsamma demonstrationer, där minst 130 människor dödades och där upprorsmakare till slut tog kontroll över Ukrainas stadshus och genomförde en kupp mot Janukovitj.

Den amerikanska regeringen, vilken fördömer demonstranterna [vid Kapitolium] den 6 januari som ”våldsamma terrorister”, berömde öppet dessa ”maskerade militanter” och beskrev deras dåd som ”en seger för frihet och demokrati”.

Avlägsnandet av Janukovitj motiverades av en blodig händelse som har kommit att kallas ”Prickskyttsmassakern” där upp till 100 anti-ryska demonstranter dödades av en grupp ännu oidentifierade beväpnade män.

Västvärlden hävdade inledningsvis att denna massaker begicks av pro-ryska säkerhetsstyrkor, men flera internationella utredningar har starkt ifrågasatt detta antagande.

2020 hävdade den ukrainska presidenten Zelensky att alla dokument och medier relaterade till massakern hade gått förlorade och att platsen ”hade städats upp” vilket uppgavs omöjliggöra ytterligare utredningar.

Kuppen 2014 resulterade i ett utdraget inbördeskrig i östra Ukraina – samt den ryska invasionen av Krimhalvön för att stärka Rysslands militära fäste vid Svarta havet.

Två etniskt ryska regioner i östra Ukraina, tillsammans kända som Donbass, förklarade sig självständiga efter folkomröstningar, där en majoritet röstade för separation från Ukraina.

I Väst kallades dessa omröstningar ”en bluff” samtidigt som man efter dem proklamerade det ukrainska valet, ett val där Donbass och andra pro-ryska regioner inte kunde rösta, ännu en ”triumf” i en lång och tröttsam serie triumfer för ”demokratin”.

Nato-stödd attack mot utbrytarrepublik

Detta prekära läge rådde fram till oktober 2021, när den Nato-stödda ukrainska regeringen erhöll en leverans av högteknologiska drönare från Nato-allierade Turkiet och använde dem i en attack mot Donbass, ett drag hyllat av Voice of America, som gladeligen saluför DC:s utrikespolitiska propagandalinje.

Enligt den cyniska USA-linjen så var drönare inte specifikt förbjudna i något avtal om vapenvila, så det var lagligt att använda dem för att skjuta mot pro-ryska styrkor.

President Biden svarade med en total vägran att förhandla och ett löfte att förstöra den ryska ekonomin.

Måndagen den 21 februari i år röstade den ryska duman för att erkänna Donbass självständighet och Putin agerade snabbt för att etablera en militär närvaro i regionen, med hänvisning till en begäran från de nu oberoende regeringarna om säkerhetshjälp.

USA svarade än en gång med hot om sanktioner, hot som inte lyckades förvirra Kreml och fick USA:s agerande att framstå som absurt.

Den 23 februari inledde Putin så sin militära operation i Ukraina.

I ett tal till det amerikanska folket förklarade han att alla sanktioner ska riktas specifikt mot den ryska ekonomin och att amerikaner kommer att besparas svårigheter, men ingen seriös person tror på ett ord av detta.

Under de senaste veckorna har liberala nyhetsmedier publicerat en rad grumliga ledarartiklar som försöker samla den allmänna opinionen bakom tanken att amerikaner och européer måste lida för ”demokratins” skull i Ukraina.

Tillfrågad varför amerikaner borde offra sig för en politisk konflikt, som de inte bryr sig om, tog Vita husets pressekreterare Jenn Psaki sig an retoriken från förre presidenten George W. Bush och anslöt sig till en välbekant cynisk neokonservativ hållning:

– Det här handlar om att stå upp för amerikanska värderingar.

Pressekreteraren förklarade vidare:

– Vi har upprepade gånger genom historien varit världsledande när det gäller att samla stöd till nedslåendet av alla försök att ta territorium från ett annat land.

Detta tondöva upprop har bara gjort vanliga amerikaner rasande över den rena arrogansen hos regeringen i Washington.

USA:s hycklande fördömande

Usa:s fördömande av Putins beslut att invadera Ukraina framstår som hyckleri, med tanke på det mycket svagare argument som USA angav för sin egen sionistiskt inspirerade invasion av Irak 2003, och det efterföljande krossandet av den redan bräckliga stabiliteten i Mellanöstern.

På grund av årtionden av inställsam underdånighet gentemot mot Israel, när landet utför attacker mot sina arabiska grannar och etnisk rensning av palestinierna, kombinerat med en ständig störtflod av skenheliga åberopanden av demokrati och mänskliga rättigheter – kan USA helt enkelt inte längre uppbåda någon moralisk auktoritet på världsscenen.

Många runt om i världen ställer sig nu på Putins sida helt enkelt för tillfredsställelsen i att få se USA:s blåtira.

Oavsett vad du tycker om Vladimir Putins karaktär eller hans regering, är Ryssland en suverän stat, som har rätt att kräva att ett land vid dess gräns inte ska utnyttjas för politiska intriger och hemliga svarta operationer.

USA och Nato kunde valt att bemöta kraven halvvägs

Dagens situation kunde ha undvikits om USA och Nato varit villiga att bemöta Rysslands säkerhetskrav halvvägs, samt om man inte hade iscensatt den olagliga kuppen 2014, den som utlöste det händelseförlopp vilket lett fram till läget idag.

Den genomsnittlige amerikanen eller europén har inget intresse i huruvida Ukrainas president är pro-rysk eller pro-västerländsk, och ingen i något land borde behöva dö för en ovald utrikespolitisk elits maktspel.

Ironiskt nog har västvärlden genom sin hämnd mot Ukraina för att landet inte undertecknat ett fördrag, som antogs skapa ökad ekonomisk integration mellan Ukraina och Europa – skapat en situation, där samma krafter nu istället förstör den ekonomiska integrationen mellan Ryssland och Europa.

Genom att störta Ukrainas regering som svar på dess vägran att underteckna ett frihandelsavtal, så har USA och NATO försatt sig själva i en position, där deras enda drag är:

  • att störa världens energimarknader.
  • att orsaka ännu fler störningar i leveranskedjan.
  • att driva på ännu högre inflation på grund av höga bränslepriser.

Vita ett hinder för den styrande klassen i USA

USA:s oförmåga att avskräcka Ryssland kommer att få konsekvenser inte bara för världens geopolitik, utan för den inhemska behandlingen av amerikaner, i synnerhet vita amerikaner, vilka av eliten betraktas endast som ett hinder man bör antingen ignorera eller tysta ned.

Amerikanernas konsekventa vägran att stödja Washingtons krigspolitik har upprört den politiska klassen, som utan tvekan njuter av idén att få normala människor att drabbas av ekonomiska svårigheter som en hämnd för sin egen vanmakt och förnedring.

National Justice Party motsätter sig varje ytterligare eskalering av konflikten i Ukraina och kräver att USA slutar:

  • destabilisera andra länder.
  • använda ekonomiska svårigheter som vapen.
  • försätta oskyldiga människor i fara.

Vi står för en utrikespolitik kännetecknad av fred och respektfullt engagemang nationer emellan.

Istället för att ytterligare pungslå amerikanerna och européerna måste USA och dess NATO-allierade komma överens med Ryssland och sluta använda Ukraina som en arena för hemliga destabiliseringsoperationer.