GEOPOLITIK. Israel och västmakterna ökar krigsinsatserna mot Syrien. De skyller på att Bashar al-Assad är en dålig ledare för sitt folk och behöver bytas ut mot en mer USA-vänlig regim. Olje- och gasbolaget Genie Energy vill åt Syriens naturresurser. EU är delfinansiär i kampanjerna mot Syrien för att stjäla Syriens olja.

One America News Network (OANN) rapporterar att amerikanska och andra västmediers brokiga anklagelser mot Syrien och deras president Bashar al-Assad inte hänger ihop. Det är OANN:s journalist Pearson Sharp som hävdar att kriget mot Syrien inte har mycket med terrorism att göra, utan om olja. Påståendet är gammalt, men Sharp ser nu tydliga tecken på hur utvecklingen i oljeindustrin påverkar krigsaktiviteterna mot Syrien.

Kriget mot Syrien är en västlig, halvt internationell kampanj riktad mot Assad för att, som det heter, ”hindra honom att terrorisera sitt eget folk”. Men sanningen är en annan. Det finns inga bevis för att al-Assad har bombat eller gasförgiftat sitt eget folk. Desto fler indicier tyder på att sådana attacker är falska. Däremot har Syrien olja och gas som Israel och länder i väst vill ha. I synnerhet ett energibolag pekas ut av Sharp: Det judiskt ägda Genie Energy.

Konsten att stjäla ett land

Det är svårt att konfiskera ett suveränt lands energitillgångar och att enas om hur tillgångarna ska fördelas mellan staterna i den ”fria” världen. Stegvis har det judiskt ägda israelisk-amerikanska energibolaget Genie Energy flyttat fram positionerna i ett strategiskt spel om oljan som liknar militär strategi, som sträcker sig tillbaka till åtminstone år 2008. Genie Energy har ”lyckats” landa ett exklusivt kontrakt att med ensamrätt bedriva skifferoljeutvinning vid de Judeiska kullarna i Israel på ett område av över 400 kvadratkilometer. Det har varit ett problem att marken med oljefyndigheterna ligger på syriskt territorium som enligt internationell rätt nu illegalt ockuperas av Israel.

Effie Eitam, chef för Genie Energy i Israel.

Men problem är till för att lösas. Cheferna på Genie Energy fortsätter detta arbete, oavsett vad internationell lag säger. Den nuvarande chefen för den israeliska delen av företaget, juden Effie Eitam, var tidigare general i Israels försvarsmakt. Eitam är bland annat känd för att öppet och inför kameror säga att det är en bra idé att rensa ut alla araber från de ockuperade områdena. Till den judiska tidningen The New Yorker sade han att Israel förr eller senare kommer att behöva ”döda dem alla”.

Eitams planer rapporteras det inte om i judiskt ägd press. Ingen av er läsare har till exempel läst det i Dagens Nyheter. Det passar inte den judiska agendan att rapportera sådant till vem som helst, och sådan rapportering stoppas redan på själva Genie Energy. En annan av Genies styrelsemedlemmar är nämligen den sionistiska gojen Rupert Murdoch som är en av världens största mediemagnater, och också har en chefsposition inom en av Hollywoods judiska propagandamaskiner 21st Century Fox.

Den sionistiske gojen Dick Cheney, tidigare vicepresident under George W. Bush och försvarsminister under George Bush d.ä. är styrelsemedlem i Genie Energy. För att kunna ställa upp som vicepresident under Bush d.y. lämnade han formellt sin tidigare chefspost för oljebolaget Halliburton. Bland medlemmarna återfinns också R. James Woolsey som tidigare har varit CIA-chef och som skapade USA:s energisäkerhetsråd. Nordfronts läsare är välbekanta med en annan Genie-medlem, Lord Jacob Rothschild.

Genie Energys kopplingar till första världskriget och skapandet av Israel

Jacob Rothschild kan i ovanstående intervju på Youtube beskådas visa upp dokumentet från 1917 som låg till grund för hans farbror Walter Rothschilds skapande av staten Israel. Rothschilds överenskommelse via Arthur Balfour var att judarna skulle få ta Palestina. Motprestationen var att se till att USA gick in i kriget mot Tyskland.

Israel flyttar fram positionerna

När Israel anföll Gaza 1967, annekterade man Golanhöjderna från Syrien. Förutom att vara ett viktigt strategiskt område, fanns där livsviktiga vattentäkter. Nu har Genie beslutat att under loppet av tre år borra tio oljebrunnar i området, trots att det är förbjudet. Skälet är att judiska geologer i Israel bedömer att oljan kan förvandla Israel till en stor oljeproducent i storleksordningen 300 miljarder oljefat, naturligtvis till minimal kostnad. Juden Larry Summers, vars båda farbröder, judarna Paul Samuelson och Kenneth Arrow, fick var sitt nobelpris i ekonomi, var tidigare chef för Världsbanken och finansminister under Bill Clinton. Nu sitter han i styrelsen för Genie Energy.

Ytterligare en medlem är den demokratiska sionistiska shiksan Mary Landrieu som samtidigt som hon var ordförande för den amerikanska senatens kommitté för energi- och miljöfrågor 2014-15, arbetade för lagen om det amerikansk-israeliska energisamarbetet som bland annat innebär ett förtäckt överförande av amerikanska skattedollar till Israel, där skattepengar används för att dollar-mot-dollar till hälften finansieras av Israel — vars tillgångar dessutom i stor utsträckning hämtas från USA:s mångmiljardstöd av skattedollar i bidrag till Israel. Detta ”samarbete” ska nu förlängas till 2024. Förutom att Landrieu har förvärvat sin position hos i Genies genom att arbeta fram ”samarbetsavtalet” för energiproduktion mellan USA och Israel, hyllas hon i branschen för sina insatser under Barack Obamas tid som president. Landrieu bearbetade honom hårt för att han skulle godkänna byggandet av Keystone-pipelinen genom USA och Kanada som miljöorganisationer då protesterade mot, protester som då ekade över hela västvärlden.

Västlig kampanj för att stjäla Syriens tillgångar

Murdoch använder filmbolaget 21st Century Fox för att som en av huvudsponsorerna finansiera både Bellingcat, som publicerar artiklar som syftar till att öka stödet för att störta Assad, och Atlantic Council, en anti-syrisk tankesmedja med säte i Washington, D.C. som syftar till att störta Assad och ersätta honom med en mer USA-vänlig regim. Förutom Murdoch finansieras Atlantic Council av EU, NATO, USA:s militär (flygvapnet, marina styrkorna, flottan och armén), den amerikanska handelskammaren, USA:s utrikesdepartement, vapentillverkarna Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, och av Bank of America, där moderaten och folkförrädaren Fredrik Reinfeldt fick jobb efter att i globalisters intressen ha sargat Sverige under sin tid som statsminister.

Efter USA:s missilattacker på Syrien, i samarbete med Storbritannien och Frankrike, ökade ovan nämnda missiltillverkares aktievärde med över 10 miljarder dollar.

Nyligen sade USA:s försvarsminister James Mattis att USA kommer att stanna i Syrien på obestämd tid, exakt det som Israel har uttryckt ”förhoppningar” om. Pearson Sharp säger att det är svårt att se de informella beslut som har legat till grund för Genie Energys exakta roll i kriget mot Syrien, men det är i vilket fall klart att det judiska bolaget är direkt involverat i Israels och USA:s militära strategi mot Syrien.

Det är snart tio år sedan som Rupert Murdoch ominöst inför Atlantic Council deklarerade att nationalstaterna som företeelse kommer att omdefinieras.

— Vi är mitt uppe i en fas i historien då staterna kommer att omdefinieras och deras framtid fullkomligt förändras, sade Murdoch 2009.

Nu ser Rupert Murdoch, Effie Eitam och deras kumpaner till att Syrien får smaka på den profetian.

Källor:
U.S. & Israel’s Interest in War — Investigating Genie Energy’s Ties to Syrian Conflict
Murdoch: Nations Will Be Redefined


  • Publicerad:
    2018-05-05 11:00