IDEOLOGI. För ett tag sedan publicerades ett Youtube-klipp där George Lincoln Rockwell kort förklarar vad han anser är nationalsocialismens grundläggande principer.

Nyligen släpptes ett filmklipp på Youtube där den amerikanske nationalsocialisten George Lincoln Rockwell kortfattat går igenom vad han menar är några av nationalsocialismens viktigaste principer.

Rockwell var ledare för det amerikanska nationalsocialistiska partiet American Nazi Party och är den största och mest kända ikonen inom amerikansk nationalsocialism. Youtube-klippet är på engelska utan svensk text och av den orsaken, samt att klippet tar upp flera av Rockwells tolkningar av nationalsocialismen, har Nordfront valt att översätta Rockwells tal i sin helhet även om vi inte nödvändigtvis står bakom allt i talet:

Jag tror på ras och jag skäms inte alls över att erkänna det och det betyder inte det minsta att jag är ute efter att förfölja eller skada någon bara för sin ras. Man kan inte hjälpa vilken ras man tillhör. Vi tror att varje ras har särskilda intellektuella egenskaper och särskilda talanger. Den vita rasen har byggt den vita västerländska civilisationen och vi anser att den vita rasen ska vara den dominerande rasen i det området.

Nationalsocialism fundamentalt sett är appliceringen av vetenskap, inte enbart inom växt- djurriket, men även på människan själv. Vi tror att kommunisterna och marxisterna har ett allvarligt fel i sin doktrin gällande en fråga som de inte har någon förklaring för. De erkänner evolutionen, de erkänner att djuren kan kategoriseras i raser och att man kan avla fram bättre och sämre djur. Hur förklarar dem att det inte skulle gälla när det kommer till ett särskilt djur vid namn människa? De har ingen förklaring, gång på gång när jag har frågat dem så har de ingen förklaring. De säger bara att människan har två ben och står på sina fötter. Då helt plötsligt är människan en speciell varelse vilka är likadana allihopa.

Människan är ett djur precis lika mycket som alla andra djur. Mer intelligent såklart men hon måste ändå följa naturens lagar. Vi anser att eftersom den vita rasen har byggt en så pass underbar sak som den västerländska civilisationen borde vi värdesätta människorna som byggt den. Vi borde inte blanda ihop [den västerländska civilisationen] med andra civilisationer och raser oavsett om de är goda eller inte. Vi bör absolut försöka bevara det precis som bonden bevarar sina djurs egenskaper.

Vi är också socialister eftersom människan är en social varelse, som måste leva med andra människor. Detta är helt omöjligt om inte vissa fundamentala saker görs till normer i samhället. Detta gäller alla samhällen, till och med en vargflock måste ha vissa grundläggande saker. En av dessa saker är ledarskap. Inte ledarskap genom popularitet utan genom att den starkaste och mest lämpade styr. Varje stam, grupp eller familj borde ledas av den mest lämpade och starkaste individen annars kommer den att splittras. Det måste finnas stolthet och lojalitet i samhället och det måste finnas någon slags kontroll över barnafödandet [för att undvika genetiska sjukdomar bland annat], något som vi idag helt har försummat.

Vi anser att det är av största vikt att den starkaste, mest intelligentaste och bäste mannen bildar familj med den bästa kvinnan. När man förstör denna naturliga process får man vad vi har nu [kulturell samt biologisk dekadens]. Vi tror att samhället ska vara organiskt och med organiskt menar vi ett samhälle, inte en diktatur, men ett samhälle där delarna i samhället samarbetar med varandra i fred och harmoni. Precis som din kropp fungerar. Cancer är den vilda och okontrollerade tillväxten av celler på bekostnad av hela kroppen och det är vad du har i Washington DC just nu, cancer.

Vi tror på privat ägande och fri företagsamhet. Det är omöjligt att ha ett samhälle som inte grundar sig i hederligt arbete som människor belönas för. Samtidigt tror vi att det måste finnas social rättvisa för man kan inte ha personer som utnyttjar och utpressar hjälplösa människor ekonomiskt. Det är när det kommer till detta som jag har problem med konservativa eftersom de flesta av dem är reaktionära. De vill bara hålla fast vid sina pengar och de kommer på flera olika argument till varför de ska få behålla sina pengar för sig själva.

Varje nationalsocialist tror på idealism, tror på något som är värt mer än hans eget simpla liv som människa. Han är villig att dö för något och när du är villig att dö för något det är då du lever på riktigt. Innan du är redo att dö för något så har du ingen riktigt fanatism. På en middag för bara ett litet tag sedan sa några av middagsgästerna till mig att ”det är hemskt att vara en fanatiker” men har de någonsin tänkt efter hur detta landet byggdes? Hur alla stora uppfinningar kom till? Alla ni därute som inte är fanatiker på något område oavsett vad det gäller, om ni studerar till läkare var då en fanatisk läkare annars kommer ni inte bli något alls. Ni skulle bara bli en helt vanlig person i mängden och när ni dör skulle ingen minnas er. Men om du är en fanatiker så kommer du att åstadkomma något stort, du skapar. Kreativitet är fanatism. Varje kreativt geni var tvungen att vara en fanatiker. Många av dem blev straffade för sina verk.

Vi är ideologiska och idealistiska fanatiker. Precis som kommunisterna förresten. Däremellan kommunisterna och nationalsocialisterna står den stora massan av icke-fanatiker, TV-tittare och serietidningsläsare. Jag skulle säga så här att nationalsocialismen är den oundvikliga produkten av evolution. Om du tror på evolutionen så måste du vara en nationalsocialist om du funderar över det tillräckligt länge, det går inte att undvika. Men det som händer är att folk kortsluter. Ena minuten tror de på evolutionen och vetenskap, nästa minut då de kommer till det tvåbenta djuret, då gäller inte detta längre. Vi säger att detta är inte möjligt. Antingen tror man på vetenskapen och sanningen och du applicerar det på dig själv utan egoism, eller så tror du inte på vetenskapen och då grundlurar du dig själv. Nationalsocialister tror på appliceringen av sanningen inte bara när det kommer till död materia och levande djur men även människan. Vi är alla likadana på det viset att vi alla måste överleva som djur. Om vi inte gör oss själva bättre så kommer vi att bli sämre [genetiskt] och det är det som händer just nu.

Jag dyrkar naturen genom att jag är ödmjuk mot den. När jag ser den mäktiga och fantastiska kraften som naturen besitter, och tro mig jag har sett den fruktansvärda kraften hos naturen, som till exempel tyfonerna i Japan under kriget. Jordbävningar, jag har varit med om enorma omstörtningar på denna jord och jämfört med dem är atombomben som en smällare, inget! Börja fundera över hur oändlig rymden är, våra rymdmän går bara igenom det mest simplaste i rymden. Det finns över hundra miljoner planeter i rymden där liv, precis som här, kan existera. Med tanke på den enorma sannolikheten, sannolikhet och inte möjlighet, att det finns fler världar med liv på så är det störtlöjligt att vara egocentrisk och påstå att ”vi är i centrum och allting kretsar kring oss”.

Vi nationalsocialister är ödmjuka. När jag ser på naturen inser jag hur ignoranta, små, och svaga vi människor är. Nationalsocialism är en naturlig filosofi, ett sätt att se världen på, och som jag tidigare påpekat så tror vi på socialism och vi tror inte att vi står över det. Vi anser att man ska vara stolt över sin familj, stolt över sin ras, stolt över sin nation och det är inget att skratta åt. Patriotism och stolthet över sin familj och ras är något vi ska vara stolta över! Något som vi ska fortsätta att arbeta vidare med och inte bara strunta i. Slutligen tror vi på moral, vi tror på godhet och nobla dygder.

Jag har nu berättat vad vi [nationalsocialister] är så låt mig nu berätta så bra jag kan vilka våra fiender är. Våra fiender, och låt det inte ske några missförstånd kring detta, är marxisterna. Marxismens filosofi, anser jag, är mänsklighetens fiende. Det är motsatsen till mänskligheten. Vi anser att kommunismen är den mest ondskefulla anti-sociala doktrinen vår värld någonsin har känt till. De fullständigt förnekar de mest grundläggande principerna vilka en mänsklig ordning behöver för att kunna existera. Utan människor eller i varje fall civiliserade människor kan inte en mänsklig ordning existera. Kommunisterna säger att de inte tror på ras, de tror på absolut jämlikhet. Pygméerna, Australiens aboriginer, allihopa! Skicka dem till Väst så ska de börja skriva bokverk och kannibalerna ska börja producera musik. Detta är helt enkelt inte sant. Detta resulterar i kaos, kaos i samhället, vilket vi har just nu.

De tror inte på företagsamhet. De tror inte att människor ska få arbeta för sig själva utan istället tycker de att staten ska komma och säga till dem vad de ska göra. De tror heller inte på privat ägande, de tror inte att folk ska få behålla det dem har tjänat ihop på egen hand. Framförallt har de inga spirituella ideal. Men vi säger att det enda som är värt att beskydda med sitt eget liv är ideal, sin familj, sin ras och nation. Ni kan tro att jag har fått riskera mitt liv och jag har sett flera andra unga män fått göra detta. Unga fanatiker gjorde dem [armén] oss till. De gjorde oss till riktiga fanatiska hatare mot tyskarna och fanatiska hatare mot japanarna. Då var det minsann ingen som protesterade eller sa att det var dåligt att vara fanatisk. För det kan jag garantera att det var vi allihopa.

Till sist är kommunisterna, om ni kommer ihåg när de tog makten i Ryssland, mot moral. Ingen moral alls det vara bara att göra som man ville. Resultatet blev att hela samhället kollapsade. Nu kan man se att de är nästan helt spartanska i Ryssland, eftersom inget fungerade i början så var de tvungna att gå tillbaka till själva socialismens grundprinciper som de från början förkastade! Man kan inte ha ett fungerande samhälle genom att ha en kommunistisk drömvärld. Civilisation bygger på självuppoffring. Villigheten hos människor att dö för vad de tror på. När självuppoffringen försvinner blir konsekvensen anarki. Civilisation är endast möjligt genom att jag är villig att ge upp något för min familj och familjen i sin tur är villig att ge upp något för staden och staden är villig att ge upp något för staten och staten i sin tur är villig att ge upp något för att nationen ska åstadkomma något. Självuppoffring är civilisationens grundprincip.

Kommunismen har fanatismen att förstöra civilisationen. Såvida du inte kan bygga upp en fanatism för något positivt [för samhället] som du tror på kommer du att förgöras. Faktum är att du förgörs just nu och de skryter om det! En viss person sa ”Ha! Amerika är så liberala att de aldrig kommer kämpa!” och jag tycker att det finns en del sanning i det men det är något vi ska ändra på. Vi kommer inte vara så liberala efter att vi har fått chansen att få Amerika att förstå vad hon är och få henne att bli medveten om sig själv, om sitt folk, om sin storhet och om den vita rasen. Att de är värda att skydda och att få dem att sluta böja sig och smutsa ned sig själva medan andra raser påpekar hur bra de är. Men istället fortsätter vi att skämmas över att vi är vita. Det varje ras borde göra är att känna stolthet över sig själva. De vita människorna och de goda människorna i det här landet, när de till slut inser att de kan vara stolta [över sin ras] utan att skada andra, då kommer de till slut att bli fanatiker och vilja överleva.

Klippet som avlutas med de berömda orden ”This Time The World”, vilket på svenska betyder ”Den här gången hela världen”, är producerat av Omniphi Media. ”This Time The World” är också Rockwells kända självbiografi som går att köpa från Nordfront förlag här.


  • Publicerad:
    2015-03-20 19:25