GULA VÄSTARNA. Gula västarna uppmanar nu folk i hela Frankrike att tömma sina bankkonton för att försvaga hela banksystemet. De hoppas med denna fredliga protest sätta press på regeringen att genomföra reformer.

Proteströrelsen Gula västarna i Frankrike tar nu till ett nytt vapen i kampen mot myndigheternas maktmissbruk. Företrädare för rörelsen uppmanar nu fransmännen att tömma sina bankkonton på lördag för att underminera det franska banksystemet – och i förlängningen euron.

Gula västarna kallar den organiserade bankflykten för en fredlig protest, men för myndigheterna och bankerna skulle den kunna utvecklas till rena mardrömmen, eftersom det finansiella systemet bara innehåller en bråkdel av befolkningens sparade medel i kontanter.

”Om bankerna försvagas kommer staten att mjukna omedelbart”, skriver Tahz San, en av Gula västarnas sympatisörer, på Facebook.

Genom att tvinga bankerna på knä hoppas Gula västarna att med fredliga medel tvinga den franska staten att acceptera rörelsens Citizens’ Referendum Initiative, vilket syftar till att ge medborgarna möjlighet föreslå och rösta om nya lagar.

Den finansiella demonstrationen är också ett vapen för att försöka kringgå premiärminister Edouard Philippes hot om att slå ner på vad han kallar ”icke tillståndsgivna” protester.

Källa:
‘Officials’ worst nightmare’: Yellow Vests hope to trigger bank run with financial protest


  • Publicerad:
    2019-01-10 13:20