GREKLAND. Christos Pappas, en Gyllene gryning-politiker som just nu sitter fängslad i väntan på åtal, har låtit sig intervjuas av den grekiska tidningen Crash. I intervjun förklarar han sin egen och partiets situation och hur den hanteras.

Christos Pappas.

Christos Pappas.

Flera ledande politiker i det grekiska nationella partiet Gyllene gryning sitter nu fängslade på Korydallosanstalten i Aten i väntan på åtal. En av dessa är Christos Pappas, som intervjuats av Crash, ett grekiskt intervjumagasin. Nedan redogörs för intervjun, med Crash som frågeställaren och Pappas som den tillfrågade.

Vad saknar du från livet som fri man?
Grekerna känner av bojorna hos en omoralisk, grekfientlig regim. Det grekiska folket fängslas av de korrupta, utsugande folkfienderna. Således råder ofrihet över hela landet. Personligen saknar jag min familjs, släktingars och vänners ansikten.

Du kallar anklagelserna som riktas mot dig för löjliga, eller hur?
Löjliga, falska och skadliga.

Hur avser du utföra dina uppgifter nu?
Som vanligt. Bearbetningen av parlamentariska kontroller har blivit min uppgift och är nu min högsta prioritet. Både Nikos Michaloliakos och Giannis Lagos sitter fängslade på grund av vägran att väcka åtal. Samtidigt vägrar politikerna inkludera våra namn vid nästa omröstning i parlamentet. Detta är olagligt och strider mot konstitutionen. Vi kommer utnyttja alla lagliga rättigheter vi har för att värdigt representera det grekiska folket.

Du kan alltså utöva politiskt inflytande från fängelset?
Antyder du att hela partiet fängslats?

Vilka misstag har begåtts sedan Gyllene grynings inträde i parlamentet som rättfärdigar ert fängslande?
Inget giltigt skäl har givits att fängsla oss. De som inte står för parlamentarisk granskning borde inte vara i parlamentet eller i regeringen.

Trots att ni öppet avfärdar nazismen påträffades inramade foton av Hitler i ditt hem i Ionannina. Hyllar du Tredje rikets ledare?
Jag är student i historia tillika samlare av böcker och souvenirer från första och andra världskriget. Den som tar sig en promenad genom Monastiraki får se prov på hur mycket som kan hittas från dessa perioder.

Anser du att Hitler inte var en stor brottsling som orsakade miljoner människors våldsamma död?
Var inte Truman det, han som lät bomba Hiroshima och Nagasaki? Och Stalin då? Krig är alltid väldigt svåra tider, men det är extremt farligt att beskriva historien i svart och vitt. Historia, diplomati och politik är en stor gråskala för den som inte eftersträvar ren propaganda.

Vad har du att kommentera angående det faktum att en grekisk parlamentariker gjort sig känd för att i sitt hem besitta talrika nazistiska symboler för den tyska ockupationen, under vilken många greker massakrerades?
Jag är samlare och behåller mina samlingar för mig själv utan att störa någon. Varken jag eller min familj hade några konflikter med ockupanterna, till skillnad från familjerna till dagens politiska elit.

Det framgår tydligt att du har nära anknytningar till ”ordinarie” medlemmar och således torde veta vad som sker i botten av pyramiden. Hur kan du inte känna till Pavlos Fyssas mördare?
Du har blivit felinformerad. Jag hedrar de modiga och hederliga kämparna som finns bland såväl våra medlemmar som väljare, men min uppgift i egenskap av parlamentariker har inget att göra med lokala organisationer.

Har du rent samvete efter ert fega mord på Pavlos Fyssas?
Absolut.

Vad skulle du vilja hälsa Pavlos Fyssas mor?
Jag själv och resten av Gyllene gryning fördömer på förhand händelsen. Gyllene gryning för en legitim politisk kamp. Må Gud vara med honom och trösta hans familj.

I en intervju sade Nikos Michaloliakos att misstag gjorts som tillät formandet av grupperingar inom Gyllene gryning uniformt bärande militär utstyrsel. Vad är din åsikt om detta?
Jag var inte med om att forma sådana grupperingar, men vad som framgår av sekretariatet vet inte jag.

Vad skulle ni inte åta er igen?
Det finns bara saker vi borde ha gjort.

Vem leder partiet nu när partiledaren och du, partiets de facto andreman, båda sitter fängslade?
Någon ställföreträdande ledare har aldrig funnits inom partiet, vare sig formellt eller informellt. Gyllene grynings ledare är Nikos Michaloliakos och ingen annan.

Vilka är herr Zaroulias och Ilias Kasidaris nuvarande politiska roller?
De är båda medlemmar i Gyllene gryning.

Vi har inte sett massiva protester från sympatisörer sedan ni arresterades. Hur kommer detta sig?
Gyllene gryning står för nationell enighet. Huliganbeteende och dylikt hör inte hemma inom nationalismen, inte ens i svåra stunder som denna. Den stora folksamlingen utanför vårt kontor vid Atens centralstation den 26 oktober var ett effektivt och samtidigt fredligt budskap till vänner och fiender: Vi finns här, starka och fast beslutna att ta tillbaka vårt land. Och sanna mina ord, med Guds hjälp kommer vi fullfölja vår svurna plikt mot det grekiska folket.

Källa:
Χρήστος Παππάς στο Crash: Είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι να πάρουμε πίσω την Πατρίδα μας!


  • Publicerad:
    2013-11-16 22:59