SVENSKFIENTLIGHETEN. Hovrätten mildrade fängelsestraffet och rev upp tingsrättens dom om utvisning för en rasfrämling skyldig till minst 100 grova våldtäkter mot barn. RÅ överklagar nu och åberopar ”faktorer som ska vägas mot varandra”.

Genrebild.

En rasfrämmande man har i Sverige begått över hundra grova våldtäkter av barn under en treårsperiod. Enligt offret ska det dock snarare röra sig om 500 – 600 våldtäkter.

Göta Hovrätt fann inga ”synnerliga skäl” till att mannen ska utvisas från landet.

Nu har emellertid Riksåklagaren () Petra Lundh gått in och överklagat hovrättens dom till Högsta Domstolen (HD). Hon yrkar att mannen ska utvisas.

Eksjö Tingsrätt dömde först mannen till 14 års fängelse och beslutade att han skulle utvisas.

Denna dom överklagades dock och målet hamnade i Göta Hovrätt, som med hänvisning till ”frånvaron av synnerliga skäl” rev upp beslutet om utvisning med mannens ”svaga anknytning till hemlandet” som främsta argument.

Lagen är nämligen utformad så att för en person som bott i Sverige i 22 år och är gift, har barn och arbete krävs ”synnerliga skäl” för att utvisning ska tilldömas.

Denna term visar sig vara ett synnerligen tänjbart begrepp.

Hur 100 grova våldtäkter inte kan utgöra ”synnerliga skäl” framgår inte av domen och beslutet har väckt allmän förvåning och upprördhet.

Göta hovrätt sänkte även fängelsestraffet till 12 år. Bland brottsrubriceringarna fanns bland annat grov våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn.

I domen framgår att mannen under en treårsperiod har begått ett hundratal grova våldtäkter mot ett barn. Vid den första våldtäkten ska detta barn ha varit tio år gammalt.

förklarar i ett pressmeddelande överklagan och yrkandet på utvisning:

Den fråga som riksåklagaren bedömer är av intresse ur prejudikatsynpunkt är hur olika faktorer ska vägas mot varandra vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl när det å ena sidan rör sig om allvarlig och starkt integritetskränkande brottslighet med ett högt straffvärde och å andra sidan gäller en person som har vistats lång tid i landet.


  • Publicerad:
    2020-08-11 22:35