INRIKES Tidigare idag meddelades att Anders Thornberg inte får förnyat förtroende som rikspolischef. Nu har justitieministern meddelat att den tidigare riksåklagaren Petra Lundh tar över posten.

Under fredagsförmiddagen framkom det att den tidigare Säpobossen Anders Thornberg utses till ny landshövding över Hallands län. Därmed förnyas inte Thornbergs mandat som rikspolischef.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har nu presenterat Thornbergs efterträdare under en pressträff. Ny rikspolischef blir Petra Lundh, som tidigare var riksåklagare och senast hovrättspresident för Svea hovrätt.

För Nordfronts läsare är Petra Lundh kanske mest känd för sin kamp mot yttrandefriheten och i synnerhet Nordiska motståndsrörelsen och tyrrunan, som hon förgäves har försökt att förbjuda.

I det så kallade Göteborgsmålet förlorade åklagarsidan när en rad deltagare i en demonstration anordnad av Nordiska motståndsrörelsen åtalades för hets mot folkgrupp. Petra Lundh överklagade den friande hovrättsdomen till Högsta domstolen, som dock valde att inte ta upp fallet.

— Min bedömning är att alla de samlade omständigheterna i det här fallet gör att personerna bör dömas för hets mot folkgrupp, trots att delar av materialet omfattas av tryckfrihetsförordningen. Det är sammanhanget som tyrrunan bärs i som ska bedömas. Särskilt viktiga omständigheter anser jag vara det tal som hölls och den uniformsliknande klädseln, sa Lundh i samband med att hon överklagade domen.

Petra Lundh ville då också att tyrrunan skulle ”jämställas med hakkorset”, som sedan en tid tillbaka är en förbjuden symbol i Sverige.

Var tveksam till att acceptera utnämningen

Under fredagens pressträff med justitieministern berättade Lundh att det inte var självklart att hon skulle tacka ja till jobbet.

— För det första är det ett mycket stort, svårt och komplext uppdrag. Det är också ett av de mest utmanande uppdragen i svensk statsförvaltning, säger hon.

Men i slutändan valde Lundh att tacka ja eftersom regeringen anser att hon är rätt kvinna för jobbet.

— I det allvarliga läget som Sverige befinner sig i både vill jag och är angelägen om att få bidra och göra Sverige bättre och invånarna säkrare och tryggare.

Har tidigare utrett Polismyndigheten

Lundh erkänner också att hon aldrig arbetat som polis, men menar att hennes långa erfarenhet från rättsväsendet kan komma att vara en tillgång för Polismyndigheten.

— Jag är inte polis, jag är jurist. Men jag har 35 år i rättsväsendet och har då haft nära samröre med Polismyndigheten, säger Lundh.

Hon har dessutom tidigare varit regeringens utredare i frågor som rör Polismyndigheten. 2016 la hon fram ett kontroversiellt förslag om att helt slopa både personlighetstest och begåvningstest för de som söker till polisutbildningen. Syftet med förslaget var att göra det mer attraktivt att bli polis.

— Vi införlivar polisutbildningen på det här sättet i högskolan och det finns ingen annan utbildning där man har den här typen av tester och vi har varit helt överens om det här i gruppen. Jag har haft experter både från högskoleområdet och polisområdet, sa Lund när hon försvarade sitt förslag.

Ska få ut "mesta möjliga" av polisens verktyg och resurser

Petra Lundh berättar också att hon fått tre strategiska områden att fokusera på i regeringens uppdrag: Polisiär närvaro lokalt och på nätet, att effektivisera utredningsarbetet så att ”de som begår brott faktiskt utreds och lagförs på ett snabbt och effektivt sätt” och att de nya resurser och verktyg som Polismyndigheten får används så effektivt som möjligt.

— Medborgarna i Sverige har rätt att förvänta sig att få ut mesta möjliga nytta av dessa resurser och de nya verktyg som kommer och ska komma, bedyrar Petra Lundh.