MASSINVANDRINGEN. Efter en utredning som Migrationsverket låtit utföra uppdagades det att 132 barn är gifta med äldre män i Sverige och mörkertalet är stort menar man.

Barnäktenskap

Efter Migrationsverkets utredning hade man identifierat 132 bortgifta barn i åttio olika kommuner i Sverige. I flera fall hade barnen placerats i boenden med sina äldre makar. Barnombudsmannen menar att mörkertalet är stort och kräver nu en skärpning av lagen gällande barnäktenskap.

Vid en överläggning med bland annat Socialstyrelsen presenterade myndigheterna olika åtgärder som redan vidtagits eller kommer att vidtas för att stoppa barnäktenskap i Sverige. Exempelvis skärper Skatteverket sin bedömning om vilka äktenskap myndigheten godkänner och man ska även göra en så kallad orosanmälan vid kännedom om lagbrott.

Källa:

Migrationsverket: 132 gifta barn i Sverige


  • Publicerad:
    2016-06-21 21:00