HOMOLOBBYN RFSL Örebros transsexuelle expert i att inte ta självmord har hamnat i konflikt med RFSL efter att ha riktat hård kritik mot valberedningens förslag på ny styrelse.

RFSL har helgen som varit hållit en digital kongress som ska avslutas nästa helg och kommer resultera i att en ny styrelse väljs. Valberedningen har föreslagit en ny styrelsesammansättning som blivit omstridd.

Det är transan Liv Emanuelle Söderberg som ifrågasätter om det inte är för många vita och heterosexuella personer i styrelseförslaget. Den pedofilanstrukna homoblaskan QX skriver följande:

[Söderberg] menade att förslaget var Stockholmscentrerat samt att det dominerades av personer med vithets- cis- och heteroprivilegier. Hon kritiserade även att ett av förslagen är en person som är närstående till en anställd på förbundet och är ordförande för en branschorganisation för inkassoverksamhet, vilket Liv Emanuelle uppfattar som provocerande mot ekonomiskt utsatta medlemmar. Dessutom var Liv Emanuelle mycket kritisk till att en av de föreslagna är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och arbetar aktivt för att skärpa sexköpslagen, vilket går emot RFSL:s ställningstagande i frågan.

Den här kritiken spred Söderberg inom sin lokalavdelning av RFSL via interna mejl och delade den också i en grupp på Facebook. RFSL:s kommunikationschef valde dock att radera Söderbergs inlägg från Facebook och transvestiten blev även snabbt utesluten ur RFSL.

Uteslutningsbeslutet kan överklagas men måste gå igenom styrelsen och kommer inte avhandlas förrän den nya styrelsen är utsedd, vilket i praktiken eliminerat den kritiska transan ut ur den demokratiska processen med att utse en ny styrelse för RFSL.

Polisanmäld för att ha använt "dödnamn"?

Söderberg ska också ha brusat upp på ett möte med RFSL Örebro och blivit polisanmäld för ofredande av en eller flera andra medlemmar.

— Jag har inte fått ta del av RFSL Örebros incidentrapport eller polisanmälan. Men det sägs att de har påstått att jag har använt någons dödnamn. Det är en absurd anklagelse mot mig som transaktivist, självklart skulle jag aldrig göra något sådant, säger Söderberg till QX.

”Dödnamn” är ett av transvestiter påhittat ord som syftar på en transvestits första namn som ofta tydligt hör ihop med personens medfödda biologiska kön. Det ses bland transsexuella som ett grovt övertramp att tilltala någon med dennes ”dödnamn” istället för det nya självvalda namnet som hör ihop med den nya påhittade könsidentiteten.

Förutom ryktet om att Söderberg ska ha kränkt en annan transa och ifrågasatt dennes status som transa genom att använda personens ”dödnamn” verkar brottsmisstanken göra gällande att hot ska ha uttalats.

— Dessutom sägs att jag ska ha uttalat hot. Inte ett hot, utan flera. Det jag har sagt är att de kommer att få en överraskning på kongressen. Överraskningen var att jag tänkte kandidera till förbundsstyrelsen. Jag förstår heller inte hur man kan bli rädd för vad jag skulle kunna hitta på framför skärmen, det är ju trots allt en zoom-kongress, berättar Söderberg till QX.

Expert i att inte begå självmord

QX skriver också att Söderberg under hela tre års tid hållit en utbildning för att försöka lära transvestiter att inte ta livet av sig. Utbildningen har finansierats av RFSL, men enligt Söderberg ska utbildningen nu avbrytas eller fortsätta utan Söderbergs ledning. Huruvida detta kommer höja eller sänka den psykiska hälsan bland Örebros transvestiter återstår att se.